Ковин

Одржана 28. седница Скупштине општине Ковин

НОВИ СТАТУТ, НОВА КАДРОВСКА РЕШЕЊА…

• За директора ЈП „Ковин-гас“ именован је Горан Тодоровић из Ковина, досадашњи в. д. директора овог предузећа

Првог пролећног дана, на свом другом овогодишњем заседању, а 28. у овом сазиву, одборници Скупштине општине Ковин, поред осталог, једногласно су усвојили неколико стратешки значајних одлука за општину Ковин, а прихватили су и више кадровских решења.

Пошто су једногласно усвојили Програм рада Скупштине општине Ковин у 2023. години, одборници су усвојили Одлуку о промени Статута општине Ковин, чиме је овај акт усклађен са новим законским решењима која се тичу родне равноправности, референдума и народне иницијативе, као и оснивања буџетске инспекције.

Одборници су донели и Одлуку о измени и допуни Одлуке о изради циљних измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Kовин, Одлуку о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини општине Kовин „Установи за спорт“ Kовин, План јавног здравља општине Ковин за 2023. годину, као и Програм контроле ваздуха на територији општине Ковин у 2023. години.

Уследило је више протоколарних тачака, а онда се прешло на кадровска питања.

Тако је за директора ЈП „Ковин-гас“ именован Горан Тодоровић, дипл. економиста из Ковина, досадашњи в. д. директора овог предузећа за дистрибуцију гаса.

Донето је и ново Решење о образовању Kомисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Kовин. Kомисију чини седам чланова и то председник, заменик и пет чланова (који такође имају заменике). Чланови и њихови заменици бирани су из редова руководилаца и инспектора у Општинској управи Kовин.

Дошло је и до промене на саставу Општинског штаба за ванредне ситуације (нови члан је Милан Милованов, в. д. директора „Ковинског комуналца“), затим у Управном одбору ПУ „Дечја радост“, тако да ће уместо Весне Ранчић, представница локалне самоуправе бити Каталин Кнежица), као и у Управном одбору „Центра за културу“, у којем ће запослене, уместо Жељка Марковића, заступати Богдан Милетић, а донето је и Решење о образовању Kомисије за израду нацрта Програма постављања привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Kовин, чији ће председник бити Љубомир Ђорђевић, руководилац ресорног одељења ОУ, а чланови Милош Мосуровић, комунални инспектор и Тања Божић, мастер правник.

Kомисија има рок од 30 дана да изради нацрт програма за петогодишњи период од 2023. до 2028. године.