У НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ... Александар Стевановић, градоначелник Панчева

Панчево

Одржана 28. седница Скупштине града Панчева

НЕКА И 2023. БУДЕ КАО 2022. ГОДИНА!

• Mоже се закључити да је 2022. година била најуспешнија година до сада по проценту остварења прихода и примања од 101,76% и по проценту извршења расхода и издатака од 93,62% планираних расхода и издатака – истакла је Драгана Купрешанин, заменица градоначелника Панчева

На 28. седници Скупштине града Панчева, одржаној 5. јуна, којој је председавао Тигран Киш, председник, пред одборницима је били 68 тачака дневног реда.

Осврнућемо се на оне које су од посебног значаја за даљи привредни и инфраструктурни развој, како града Панчева, тако и насељених места око њега.

Од тих усвојених одлука, поменућемо План детаљне регулације за изградњу комплекса ветроелектрана на подручју К.О. Панчево и Старчево, Одлуку о изменама и допунама Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне, Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране WV NBT wind 1, као и Одлуку о усвајању предлога Уговора о финансирању и извођењу радова на изградњи, доградњи, односно реконструкцији некатегорисаних путева који су обухваћени Просторним планом града Панчева.

Ево шта је у образложењу ове последње одлуциуке одборницама рекао Александар Стевановић, градоначелник Панчева:

Конкретно ради се о некатегорисаним путевима у атару Банатскг Новог Села, Качарева и дела К.О. Панчево. Реч је о некатегорисаним путевима који су потребни да се изграде за потребе ветропаркова, а који је значај ветропаркова за енергетски систем читаве Републике сувишно је говорити, јер поред ових ветрогенератора градиће се и нови далеководи којима ће се та струја преносити до трафо станица и даље до крајњих потрошача.

Да би се све то изградило потребно је прво урадити мрежу некатегорисаних путева како би пре свега ветропаркови могли да се граде, али и како би након тога могли да се одржавају. То је бенефит приватне компаније која ће градити ветропаркове, а наш бенефит као града односно јавни бенефит је што ћемо ми на територији нашег атара, када се заврши овај комплетни посао добити приближно око 180 километара атарских путева који ће бити предани на употребу нашим пољопривредницима, који ће посредством ових путева лакше и квалитетније долазити до својих њива, рекао је градоначелник Стевановић. позивајући одборнике да прихвате предлог ове, како је рекао, посебно значајне одлуке за даљи развој града,

Пред одборницима се потом, заједно са Извештајем овлашћеног ревизора, нашао и Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Града Панчева за 2022. годину, о чему је говорила Драгана Купрешанин, заменица градоначелника.

БУЏЕТ ЗА ПРИМЕР… Драгана Купрешанин, заменица градоначеника

Буџет града Панчева остварио је у 2022. години приходе и примања у износу од 7.757.017.189,18 динара, односно 101,76% планираних прихода и примања. У оквиру укупно остварених прихода и примања буџета највеће учешће имају: порез на зараде са 42 %, порез на имовину са 13% и порез на приход од самосталне делатности са 7,8 %. Када је у питању расходовна страна, расходи и издаци за 2022. годину износе укупно 7.136.821.985,95 динара, односно 93,62% планираних расхода и издатака. Из овако изнетих података може се закључити да је 2022. година била најуспешнија година до сада по проценту остварења прихода и примања од 101,76% и по проценту извршења расхода и издатака од 93,62% планираних расхода и издатака. Оно по чему се буџетска 2022. година разликује од осталих јесу и извршени капитални издаци у 2022. годину у износу од 1.422.810.638,42 динара односно 90,99% планираних капиталних издатака“ – истакла је Драгана Купрешанин, да би потом истакла и најзначајније пројекте који су реализовани у протеклој буџетској години:

То су израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља; израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра; инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву – Америчке зграде; партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву; Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци; изградња локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева; изградња тротоара поред саобраћајница у Северној индустријској зони у Панчеву; реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву; извођење радова на изградњи кружног тока код Плинаре; извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије ”Урош Предић” у Панчеву и Sтеpping stone – подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији

Ту није био крај значајним одлукама којима су се одборници бавили на свом 28.. заседању.

На дневном реду био је и Средњорочни план града Панчева од 2023. до 2025. године, о

Којем је говорила градска менаџерка Маја Витман:

ПАНЧЕВО СВЕ ПРИВЛАЧНИЈЕ… Маја Витман, градска менаџерка

Овај план је обавеза јединица сваке локалне самоуправе како би у складу са својим буџетом могла да спроведе планове, да учествује на разним конкурсима и добије средства за сунфинансирање. Пуно тога смо до сада остварили али још пуно тога треба да урадимо. Наш град више није обавијен сивилом. Отворили смо Северну пословну зону. Панчево је данас атрактивно место за живот, многи нам се досељавају и одлучују да у Панчеву оснују своју породицу. Ми смо данас једна веома значајна тачка на мапи Србије где су велика и значајна улагања и привредни, социјални, здравствени, економски, образовни и културни центар који се развија сваког дана“, рекла је градска менаџерка Маја Витман.

Било је ту још доста усвајања одлука, планова, извешатаја… уобичајених у раду органа локалне самоуправе, у чијем је опису посла и праћење рада свих оних установа и органа који су у њеној надлежности, као што је и одлучивање о кадровским решењима која ће на најбољи начин одговарати потребама њиховог што ефикаснијег и квалитетнијег рада,

Тако је на место в. д. директора Дома омладине именована Ивана Ивановски, док је њен претходник Срђан Николић именован за в. д. директора Туристичке организације Панчеву, уместо Николе Стоилковића, дугогодишњег директора те установе, који је поднео оставку из личних разлога.

(Фото: ГУ)