Пландиште

Одржана 24. седница Скупштине општине Пландиште

РЕШЕЊА, ОДЛУКЕ, ИЗВЕШТАЈИ…

  • Све тачке дневног реда биле су, иако рутинске,  у функцији су ефикасног одговора локалне самоуправе на све дневне, али и оне дугорочније изазове у функцинисању општинских установа и институција, почев од саме општинске управе па…

На 24. седници Скупштине општине Пландиште, којој је председавао њен председник Љубомир Ракић, пред 12 присутних одборника,  било је 13 тачака дневног реда, које су све једногласно прихваћене.

Све тачке дневног реда биле су, да тако кажемо рутинске, али у функцији ефикасног одговора локалне самоуправе на све дневне, али и оне дугорочније изазове у функцинисању општинских установа и институција, почев од саме општинске управе па даље.

Тако су одборници, најпре,  разматрали и прихватили Предлог Одлуке о приступању промени Пословника Скупштине општине Пландиште, а затим и Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања пољопривредног земљишта и државној својини у непољопривредне сврхе, а потом и  Предлог Годишњег плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пландиште, као и Предлог Одлуке о измени Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода.

Потом су одборници разматрали су и усвојили Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за планове, Програм одржавања јавних површина за 2023. годину, Извештај о имплементацији Плана јавног здравља општине Пландиште за 2023. годину, Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште за период јануар-децембар 2022. године.

Пре преласка на текућа питања, одборници су усвојили и Предлог Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и право на издавање потврде о смрти, предлог Решења о висини накнаде за рад председника и чланова управних и надзорних одбора Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште и Народне библиотеке Пландиште, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке Пландиште, као  и Предлог Решења о давању овлашћења за правну заштиту имовинских права и интереса Општине Пландиште.

(Старт 013)

Пројекат „Једним путоказом до 14 насељених места“ суфинансира Општина Пландиште, Решење бр. 681-3/2023-II од 22. 5. 2023. Ставови изнети у медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.