ДОБРИ РАЗЛОЗИ... Драгана Митровић образлаже ребаланс буџета за 2022. годину

Вршац

Одржана 19. седница Скупштине града Вршца

БУЏЕТ ВЕЋИ ОД ПЛАНИРАНОГ, И ЗАТО…

• Основни разлог за први ребаланс овогодишњег буџета је усклађивање плана прихода и примања и расхода и издатака са стварним стањем – истакла је Драгана Митровић, градоначелница Вршца, образлажући разлоге за увећање буџета за 11,36 одсто

На 19 седници Скупштине града Вршца, одржаној у петак, 24. јуна, пред одборницима је било 12 тачака дневног реда, од којих су најзначајније биле оне које се тичу буџета, како оног за ову годину, тако и оног из претходне године са завршним рачуном.

Образложење првог ребаланса овогодишњег буџета дала је Драгана Митровић, градоначелница Вршца:

Пред нама се налази предлог Одлуке о првом ребалансу буџета града Вршца за 2022. годину, а основни разлог за његово доношење је усклађивање плана прихода и примања и расхода и издатака са стварним стањем. Иницијални буџет града Вршца који смо усвојили у децембру добро је планиран, па овај ребаланс уствари представља само надоградњу, пре свега у делу који се односи на инвестиције и то оне које се финансирају или суфинансирају из донација и из средстава добијених од других нивоа власти, тачније Републике или АП Војводине. Такође, односи се и на обухватање пренетих неутрошених средства из претходне и ранијих година“, напоменула је градоначелница Драгана Митровић.

Првим ребалансом буџета Града Вршца за 2022. годину, укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, по свим изворима финансирања, утврђени су на нивоу од 2.847.500.000 динара. То је, у односу на основни буџет више за 11,36 процената.

На увећање обима буџета по првом ребалансу у односу на обим иницијалног буџета утицало је пре свега обухватање примљених донација на основу закључених уговора, те свих наменских средстава добијених у току 2022. године од виших нивоа власти. Само за првих шест месеци ове године Граду Вршцу је на име донација и трансфера од других нивоа власти додељено 268.887.545, што је у значајно увећало обим буџета. Такође је утицало и обухватање пренетих неутрошених средстава из претходне године, утврђених по Одлуци о завршном рачуну града Вршца за 2021. годину, у износу од 171.455.370 динара,” истакла је Драгана Митровић, напомињући да је „само за првих шест месеци ове године добијено на име донација и на име трансфера од виших нивоа власти више од 268 милиона динара.

А само за категорију издатака 51-основна средства, где спадају зграде и грађевински објекти и машине и опрема, Град Вршац је овим ребалансом издвојио чак 747,6 милиона динара, што представља 26,25% буџета Града Вршца,” закључила је градоначелница Драгана Митровић, завршавајући образлагање првог ребаланса буџета за 2022. годину.

(Фото: еВршац)