У ПРИОРИТЕТУ... Александар Стевановић образлаже куповину „Забавника“

Панчево

Одржана 14. седница Скупштине града

ЗАБАВНИК“ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА

У новом вртићу биће обезбеђен смештај за 167 малишана, чиме ће се за трећину смањити листа чекања, чије је потпуно решавање један је од главних приоритета градске власти – истакао је Александар Стевановић, градоначелник Панчева

 

На данас одржаној, 14. седници, одборници Скупштине града усвојили су Предлог решења о прибављању објекта са припадајућим земљиштем на катастарској парцели 6386 К.О. Панчево, непосредном погодбом, односно новог објекта за ПУ „Дечја радост“ – вртић „Забавник“ који се налази у Улици Цара Лазара.

Образлажући предлог, градоначелник Александар Стевановић је рекао је да ће се доношењем ове одлуке стећи услови за потпис уговора са физичким лицем, које ће нам отуђити објекат, а који ће послужити за смештај 167 малишана и на тај начин смањити листу чекања за толико деце, односно за 30 одсто и да ће се предузети и даље мере, јер је потпуно решавање листе чекања за вртиће један од главних приоритета градске власти.

Овај предлог подржала је и одборница и председница Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева Ивана Росић, рекавши да овај објекат једини одговара потребама установе која је иницирала куповину, јер је наменски грађен и верификован од стране Покрајинског секретаријата за образовање. Такође, отварањем овог вртића, поред тога што се обезбеђује смештај за децу, пружа се и могућност њиховим мајкама да пронађу запослење и на тај начин се економски оснаже.

Потом су одборници усвојили Предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово, као и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката – енергетских и оптичких водова у к.о. Старчево, к.о. Војловица и к.о. Панчево за повезивање комплекса „Ветроелектрана“ са објектима дистрибутивног и преносног система.

Одборници су између осталог усвојили и програме рада установа културе на територији града Панчева за 2022. годину с пројекцијама за 2023. и 2024. годину. Такође су разматрани и предлози програма рада установа културе из насељених места са територије Панчева за 2022. годину.

                                                               (Према: pancevo.rs)

Пројекат „Град Панчево – грађанин као кључни атер локалне самоуправе града“ су/финансирао Град Панчево