Ковин

Одржана 13. седница Скупштине општине Ковин

БУЏЕТ ПРЕМА ПЛАНУ, ТО ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ

Између осталог, усвојен је Извештај о извршењу буџета, а донете су и нове одлуке у области Цивилне заштите, иманован Локални савет родитеља, изабрана Комисија за јавна признања и награде, а било је и кадровских промена

Деветог новембра, на својој 13. седници у овом сазиву, одборници Скупштине општине Ковин имали су пред собом разматрање и доношење више значајних одлука, а бавили су су се и кадровским питањима.

Одборници су, најпре, усвојили Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар – септембар 2021. године, који је у свим својим сегментима у складу са другим ребалансом буџета и оним што је тим ребалансом планирано.

Пошто је у међувремену стигла сагласност надлежног министарства, Скупштина општине донела и Одлуку о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину.

Потом, као и претходне две, једногласно је усвојена и Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Ковин. Како се у образложењу наводи, сврха ове одлуке је обезбеђивање неопходних средстава у буџету, а „у циљу спречавања настанка штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији општине Ковин“.
Суфинансирање Општине у овим околностима може износити максимално 60 одсто од предрачуна, а додела средстава вршиће се после конкурса и одлуке Општинског већа.

После ове, одборници су донели неколико нових одлука из сфере цивилне заштите, а у складу са новим прописима из те области. Донета је Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Ковин, као и Одлука о образовању јединица цивилне заштите за територију општине Ковин. Општински штаб за ванредне ситуације руководи као оперативно-стручно тело и, између осталог, именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите по насељеним местима. Образују се јединице ЦЗ опште намене и специјализоване јединице, у складу са проценом ризика.

Одборници су усвојили измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље „Чибук“ у Мраморку, чиме се обезбеђује „ефикасно и поуздано повезивање постојећих планираних ветрогенераторских поља на преносни систем Републике Србије, са поштовањем општих урбанистичких циљева и дугорочне концепције организације и уређења простора, садржаним у Просторном плану општине Ковин.
Донета је Одлука о стављању ван снаге Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самуправе општине Ковин за 2017. годину, а усвојено је више информације које се тичу уписа ученика и броја деце у васпитним групама у ПУ „Наша радост“.

Посебним решењима одборници су именовали Локални савет родитеља, образовали Комисију за јавна признања и награде, а извршене су и измене у саставу два школска одбора.

Пројекат „Општина Ковин – будућност у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.