ШТО СЕ МОРА НИЈЕ... Драгана Митровић, градоначелница, на 11. седници Скупштине града Вршца

Вршац

Одржана 11. седница Скупштине града Вршца

БУЏЕТ ОСТАЈЕ СТАБИЛАН, УПРКОС…

• Сва три пројекта су веома важна за нашу локалну заједницу, а са овим кредитним задужењем, Град Вршац има капацитет да у будућем периоду враћа ове обавезе, а да ни на који начин не буде угрожена финансијска стабилност, напоменула  је Драгана Митровић, градоначелница

Пред одборницима  Скупштине Града Вршца, на 11. седници по реду, одржаној у петак, 13. августа, било је је 14 тачака дневног реда.

Одборници су, најпре,  изгласали Одлуку о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2021. годину. Oсновни  разлог за доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2021. годину условљен је потребама да се планом обухвати ново дугорочно кредитно задужење за финасирање три капиталнa пројекта који су од круцијалне важности за Град Вршац, а на основу претходно добијене сагласности Министарства финансија, затим да се ребалансом буџета обухвате пренета неутрошена средства из претходне и ранијих година, утврђена Одлуком о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2020. годину, као и да се усклади план прихода и примања и расхода и издатака са стварним стањем, имајући у виду шестомесечно извршење буџета и исказане објективне потребе корисника буџета да у оквиру расхода и издатака изврше одговарајуће измене.

„Када смо планирали буџет за 2021. годину, полазну основу чинило је наше опредељење да буџет мора бити реалан и планиран тако да у условима ограничених финансијских ресурса, све области тј. сектори буџета и сви корисници буџета добију довољно средстава за нормално функционисање, а да се при томе не угрозе инвестиције, посебно не оне које су започете, али и нове инвестиције које тек треба реализовати. У том смислу, приступили смо припреми првог ребаланса буџета да бисмо наставили и даље са новим инвестицијама важним за наш град. И поред кризе изазване пандемијом корона вируса, изазовима и неизвесностима које може донети 2021. година, наш  буџет је и развојни и социјални, реалан је  у обиму и  уједначен у расподели између свих  области које се финансирају из буџета.“ истакла је, у свом обраћању одборницима, градоначелница Вршца Драгана Митровић.

Потом се прешло на расправу о Одлуци о јавном задуживању Града Вршца у 2021. години за финансирање капиталних инвестиционих расхода. У складу са одредбама Закона о јавном дугу, Министарство финансија је разматрало захтев Града Вршца и извршило анализу свих достављених података у складу са овим законом и дало своју сагласност, да се Град Вршац може дугорочно кредитно задужити у износу од  255.000.000 динара на период од 7 година, за реализацију три капитална пројекта:

  1. Изградња потпуно новог објекта дечјег вртића у Вршцу у износу од 70.000.000 динара
  2. Завршетак изградње канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш, у износу од 41.000.000 динара
  3. Изградња новог гробља у Вршцу, у износу од 144.000.000 динара

„Оно што ми, као руководство Града,  увек истичемо у процесу доношења буџета из године у годину, јесте да је наша политика планирања буџета  заснована пре свега на приходима из буџета и на врло  активном учешћу у различитим конкурсима виших нивоа власти и европских фондова, а све  у циљу привлачења што више бесповратних средства, у чему смо врло успешни. Међутим, временом, може се наметнути објективна потреба за реализацијом пројеката који су велике финансијске вредности, а који су од важности за локалну заједницу. Због тога смо предложили да се Град дугорочно задужи за финансирање конкретних капиталних пројеката, јер нам се кредитом пружа  могућност да у краћем временском року реализујемо велике пројекте, много брже него што би то учинили када би се ослањали на друге изворе финансирања. Сва три пројекта су по вредности веома велика и веома важна за нашу локалну заједницу, а са овим кредитним задужењем, Град Вршац има капацитет да у будућем периоду враћа ове обавезе, а да ни на који начин не буде угрожена финансијска стабилност“ објаснила је градоначелница Митровић.

До краја седнице донет је низ процедуралних одлука и решења из домена надлежности Скупштине Града Вршца. Седници је присуствовало 34 одборника, а све одлуке донете су убедљивом већином гласова.

Пројекат „Град Вршац – грађанин као кључни актер градске локалне самоуправе“ суфинансира Град Вршац.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.