ДОК ЈЕ СУФИЦИТ... Биљана Стојковић образлаже измене у општинском буџету

Ковин

Одржана 10. седница Скупштине општине Ковин

НОВА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

• Одборници су једногласно прихватили одлуку о оснивању Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ 
• Другим ребалансом распоређен и преостали суфицит из 2020. године

На 10. седници Скупштине општине Ковин, одржаној у петак, 18. јуна, пред одборницима се, после усвајања записника са 9. седнице, нашло више тачака дневног реда, од којих су, свакако,  најзначајније оне које се тичу буџета.

Најпре, је усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине Ковин за 2020. годину, а онда и Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2021. годину. обе одлуке донете  су једногласно.

У вези са изменом Одлуке о буџету за 2021. годину, одборници су донели и нови закључак о финансирању рада јавних служби из буџета Општине Ковин.

Потребу измене одлуке о буџету и фанансирању установа, чији оснивач Скупштина општине Ковин, образложила је Биљана Стојковић, шефица Одељења за буџет и финансије Општинске управе Ковин, истичући неопходност распоређивања буџетских средстава која су остала неутрошена у 2020. години.

Наиме, првим ребалансом распоређен је само део прошлогодишњег суфицита, у износу од 217.471.341 динар. Другим ребаласном распоређује и преостали буџетски суфицит, у износу од 87.861.369,37 динара. Такође, другим ребалансом распоређује се и суфицит из других извора, и то у износу од 961.867 динара.

Све у свему, укупни приходи и примања, као и буџетски расходи и издаци, утврђени су на нивоу од 1.532.685.621 динар.

После усвајања неколико одлука које се тичу пословања „Ковинског комуналца“ и „Ковин-гаса“, одборници су донели и Одлуку о усвајању Плана детаљне регулације Ветропарка Чибук 2, као и Одлуку о приступању израде Плана развоја општине Ковин за период од 2022. до 2028. године, у коме се посебно истиче потреба „стварања визије одрживог развоја општине Ковин и дефинисања приоритетних циљева развоја“, а све са циљем повећања животног стандарда и обезбеђивања једнаких могућности за све грађане. Пројектном тиму је задат рок да план мора бити готов до краја  2021. године.

У циљу подизања нивоа енергетске ефикасности, квалитетније животне средине, као и буџетске уштеде, одборници су усвојили и предлог пројекта јавно-приватног партнерства, а за послове на рационализацији и одржавању дела система јавног осветљења.

На 10. седници СО, основана је и једна нова установа из области социјалне заштите. Одборници су једногласно прихбватили одлуку о оснивању Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“. Новооснована установа пружаће услуге дневног боравка деце и младих са телесним инвалидитетом, као и интелектуалним и језичким потешкоћама, а који имају потребу за негом и надзором, као и деци који имају проблема са законом, школом или родитељима. „Ласта“ ће пружати и услуге  дневног боравка за одрасла и стара лица, којима је потребна нега и помоћ, као и помоћ и негу у кући за инвалидна и стара лица.

До именовања директора „Ласте“, ту функцију у в. д. статусу обављаће Милан Здравковић, док ће мр Јасмина Ђаков, Игор Бобић и Душица Марков бити чланови Управног одбора, у привремном статусу, до именовања УО од стране Скупштине општине.

(Фото: Опш. сајт)

Пројекат „Општина Ковин – будућност у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.