Прес

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Обавештавамо сва заинтересована правна и физичка лица да се, због кратких агророкова, у најкраћем року пријаве на јавне позиве расписане 18. јуна 2021. године од стране председнице Општине Алибунар, за:

-вршење услуге скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној својини, које се користи без правног основа;

-складиштење пољопривредних производа који су скинути са пољопривредног земљишта у државној својини, које се користи без правног основа.

Јавни позиви су објављени на огласним таблама месних заједница и месних канцеларија на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар и на сајту Општине Алибунар.

Рок за достављање понуда је 30. јун 2021. године, до 14 часова.

За све додатне информације заинтересована лица могу се обратити на следеће телефонске бројеве: 013/642-105 и 013/642-102.

Зорана Братић,

председница општине