Београд

Посебно признaње за Град Панчево у области равноправности и недискриминације

ОДГОВОРНОСТ, СЕНЗИБИЛНОСТ И ОТВОРЕНОСТ

• Град Панчево је препознат као један од социјално најодговорнијих градова у Републици Србији када је у питању сензибилисаност и отвореност за улагања у систем социјалне заштите на локалном нивоу

Данас су у Београду додељене награде у оквиру првог Националног такмичења за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу. Град Панчево добио је посебно признање у области равноправности и недискриминације.

На свечаном скупу поводом доделе награда на Националном годишњем такмичењу за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу у 2018. години, одржаном 21. фебруара 2019. године, у Београду, присутне су поздравили Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, Њ.Е. Филип Ге, амбасадор Швајцарске у Београду, Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина и Микела Телатин, шефица Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Србији.

Национално такмичење за избор примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу се реализује у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“. Пројекат спроводе Министарство државне управе и локалне самоуправе и Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Задатак Комисије је био да утврди добитнике награда и добитнике посебних признања у четири категорије, на основу критеријума за верификацију и оцењивања пристиглих пријава за област „Ефикасност и делотворност“, „Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе“, „Одговорност и владавина права“ и „Равноправност и одсуство дискриминације“.

Град Панчево је добио посебно признање у области равноправности и недискриминације, на основу пројекта, односно примера добре праксе са којим је Град и конкурисао за учешће у Националном годишњем такмичењу, а то је „Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите“.

Град Панчево је препознат као један од социјално најодговорнијих градова у Републици Србији када је у питању сензибилисаност и отвореност за улагања у систем социјалне заштите на локалном нивоу. Политика развоја система социјалне заштите, а посебно развијање услуга социјалне заштите је нешто што Панчево спроводи годинама, односно деценијама уназад.

Сврха мониторинга и евалуације је да се обезбеди директна подршка корисницима услуга социјалне заштите у стварању већег броја услуга, које би допринеле разноврснијем задовољавању њихових потреба и унапређењу квалитета живота како њих самих, тако и њихових породица.

Пример добре праксе се базира на социјалној инклузији рањивих група, стављајући их у фокус рада стручних служби, како у Градској управи града Панчева, тако и установама социјалне заштите. Процена потреба за подршком и услугом дефинисана је на начин који чини социјалне услуге доступним, квалитетним и правовременим.