Економија

Одбор директора НИС-а усвојио Бизнис план за 2022. годину

ПЛАНИРАНЕ  ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД 25 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

• Приоритет за НИС остају и инвестиције у заштиту животне средине и безбедност на раду, наставак процеса дигиталне трансформације, унапређење оперативне ефикасности, као и даљи развој синергије са ХИП Петрохемијом

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад усвојио је Бизнис план за 2022. годину којим су планирана улагања од 25 милијарди динара, чиме ће се омогућити даљи развој и модернизација компаније и реализација кључних пројеката у веома променљивом макроекономском окружењу.

Бизнис планом је потврђен наставак реализације улагања у све сегменте пословања. Највише средстава биће инвестирано у област истраживања и производње нафте и гаса. Такође, значајна новчана издвајања биће реализована ради даље модернизације Рафинерије нафте у Панчеву, развоја малопродајне мреже и услуга у Србији и региону, као и у области производње и трговине електричном енергијом. Приоритет за НИС остају и инвестиције у заштиту животне средине и безбедност на раду, наставак процеса дигиталне трансформације, унапређење оперативне ефикасности, као и даљи развој синергије са ХИП Петрохемијом.

Од конкретних пројеката у области истраживања и производње нафте и гаса, НИС ће наставити са реализацијом програма у Србији, проширењем пројекта у Румунији и даљим развојем пројекта „Обудовац“ у Босни и Херцеговини.

Када је реч о преради, приоритети ће бити раст обима прераде, уз повећање дубине прераде, производња биогорива и трећа фаза модернизације Рафинерије у Панчеву, односно наставак активности у вези са предстојећом реконструкцијом постројења каталитичког крекинга (FCC) и изградњом постројења за производњу ЕТБЕ (високооктанске компоненте бензина), што ће додатно повећати вредност корпе рафинеријских производа.

У области промета планирани су даљи развој малопродајне мреже кроз изградњу нових објеката и реконструкцију постојећих бензинских станица, реализација стратешког пројекта реконструкције и модернизације складишта нафтних деривата, као и унапређење квалитета робе и услуга.

Пуштање у рад Термоелектране-топлане Панчево и наставак активности у вези са пројектом ветропарк Пландиште основни су развојни пројекти у области енергетике.

Планирана су и улагања у дигиталну трансформацију НИС-а, а пројекти који ће бити реализовани на свим нивоима компаније значајно ће допринети остваривању стратешких циљева Друштва.