УСПЕШНА САРАДЊА... Ирена Вујовић и Јован Репац на потписивању уговора

Пландиште

Обезбеђена средства за реализацију пројекта пошумљавања

ШАНСА ДА СЕ ПОБЕГНЕ СА ДНА ЛИСТЕ

• С обзиром да Општина Пландиште спада у подручја са најмањим процентом шумовитости у Војводини, са свега 0,5% засада под шумом, реализација овог пројекта биће од велике важности за повећање процента шума на нашој територији – истакао је Јован Репац, председник општине, након потписивања уговора

Једна од 35 локалних самоуправа у Србији које су „прошле“ на конкурсу Министарства заштите животне средине, а кроз пројекте пошумљавања, је и Општина Пландиште.

Уговором, који је са министарком Иреном Вујовић потписао Јован Репац, председник општине, предвиђено је реализација пројекта пошумљавања деградираних површина, чија је укупна вредност 1.100.000 динара, од чега Министарство учествује са 600.000 динара, а преосталих 500.000 динара обезбедиће се из општинског буџета.

На основу конкурса коју је расписало Министарство за заштиту животне средине, Општина Пландиште је добила средства за суфинансирање пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања биодиверзитета. С обзиром да Општина Пландиште спада у подручја са најмањим процентом шумовитости у Војводини, са свега 0,5% засада под шумом, реализација овог пројекта биће од велике важности за повећање процента шума на нашој територији. Посебно бих истакао одличну сарадњу са Министарством, захваљујући којој смо у само у претходне три године реализовали велике пројекте и пошумили више од 25 хектара деградираних површина, гудура и неприступачног земљишта, чиме значајно ширимо површине под засадом шума. Основни циљ пројекта је повећање површина под засадом шума, пошумљавање деградираног и ерозивног земљишта, стварање ветрозаштитног појаса и очување предеоног диверзитета и ми ка том циљу идемо врло одлучно и са великим успехом учествујемо на овако великим пројектима”, истакао је Јован Репац, председник Општине Пландиште, након потписивања уговора са министарком Вујовић.