ПРЕС

Обавештење поводом Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева обавештава породице са најмање једним дететом и које имају пребивалиште на територији града Панчева, да је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова објавио оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете.

          Увид у предметни оглас може се остварити и на званичној интернет презентацији Града Панчева www.pancevo.rs, а све додатне информације могу се добити  путем телефона 021/452-371 и 021/452-339 као и на званичној интернет презентацији  Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

     Oбавештење поводом Покрајинске скупштинске одлуке о материнском додатку

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева обавештава незапослене мајке са пребивалиштем на територији града Панчева, да је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова објавио оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о материнском додатку за незапослене мајке за треће или четврто дете.

          Увид у предметни оглас може се остварити на званичној интернет презентацији Града Панчева www.pancevo.rs, а све додатне информације могу се добити у Градској управи града Панчева, у канцеларији број 21 или путем телефона 013/308-802.