Алибунар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Обавештавама сва заинтересована правна и физичка лица да се, због кратких агророкова, у најкраћем року пријаве на друге јавне позиве расписане од стране председнице Општине Алибунар, 23. јуна 2022. године, за:

• вршење услуге скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној својини, које се користи без правног основа;

• складиштење пољопривредних производа који су скинути са пољопривредног земљишта у државној својини, које се користи без правног основа.

Јавни позиви су објављени на огласним таблама месних заједница и месних канцеларија на територији општине Алибунар, на огласној табли Општинске управе Општине Алибунар и на сајту Општине Алибунар.

Рок за достављање понуда је 7. јул 2022. године, до 14 часова.

Зорана Братић,

председница Општине Алибунар