Алибунар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Обавештавамо сва заинтересована правна и физичка лица да се због кратких агророкова,  у најкраћем року пријаве на јавне позиве расписане 8. 6. 2022. године од стране председнице Општине Алибунар Зоране Братић, а за:

• вршење услуге скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној својини, које се користи без правног основа;

• складиштење пољопривредних производа који су скинути са пољопривредног земљишта у државној својини, које се користи без правног основа.

Јавни позиви су објављени на огласним таблама месних заједница и месних канцеларија на територији општине Алибунар, на огласној табли Општинске управе Општине Алибунар и на сајту Општине Алибунар.

Рок за достављање понуда је 22. 6. 2022. године до 14 часова.

За све додатне информације заинтересована лица се могу обратити на следеће телефонске бројеве: 013/642-105 и 013/642-102.