Панчево

Нова услуга Канцеларије за информационе технологије

ЕЛЕКТРОНСКА ДОСТАВА ПОРЕСКИХ РЕШЕЊА И…

• Грађани који имају отворене налоге на Порталу еУправа, од 18. маја 2020. године, решења којим се утврђује порез на имовину физичких лица добијаће електронски

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу успоставила је нову услугу регистрованим корисницима Портала еУправа – електронску доставу (еДостава) решења о утврђивању пореза на имовину у Јединствени електронски сандучић на Порталу. Наиме, корисници Портала еУправа, у складу са Законом о електронској управи и Законом о пореском поступку и пореској администрацији, почињу да добијају ова решења електронским путем, док они који нису корисници настављају да добијају решења у физичком облику преко јавног поштанског оператора.

Приликом припреме решења за електронску доставу Канцеларија за ИТ и еУправу врши електронско печатирање (електронско потписивање у својству правног лица) ових докумената, што представља значајну аутоматизацију и оптимизацију рада јавне управе и по први пут примену електронског печата (електронског потписа правног лица) у јавној управи. Овом услугом се у потпуности дигитализује рад локалних пореских администрација, од електронске пријаве пореза на имовину, електронског генерисања и достављања решења о утврђивању пореза на имовину, до могућности електронског плаћања пореза.

Корисници Портала еУправе могу избором одговарајуће опције на Порталу да добијају обавештење о пристиглом решењу у Јединствено електронско сандуче путем СМС поруке или електронске поште.

За све информације о еДостави решења о утврђивању пореза на имовину, грађани могу да се обрате на: edostava@ite.gov.rs

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево