Пландиште

Нема одмора док траје… ванредно стање

А ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ ГРЕДЕ И СТАРОГ ЛЕЦА…

• И поред ванредног стања, у току је  реализација пројекта сређивање комуналне инфраструктуре свих насељених места у општини Пландиште

У општини Пландиште у току су радови на санирању путне мреже, али на уређењу каналске мреже, што је само део пројекта сређивања комуналне инфраструктуре на територији целе општине.

Радови на уређењу каналске мреже изводе се у Великој Греди и Старом Лецу, у укупној дужини од око 2100 метара, и то 1500 метара у Великој Греди и 600 метара у Старом Лецу.

Како каже Јован Репац, председник општине, уређење каналске мреже ради се према приоритетима, а према  степену угрожености или оштећења, као и у складу са нивелацијом терена. „Све је то део пројекта уређења комуналне инфраструктуре у општини Пландише, а за шта су средства обезбеђена у буџету локалне самоуправе“, каже Репац, коме је приликом обиласка радова, друштво правио и Ендре Сабо, председник Скупштине општине Пландиште.

„Пошто је у току ванредно стање, радови се изводе у складу са свим мерама и препорукама Владе Србије и Општинског штаба за ванредне ситуације и уз њихово максимално поштовање, а посебно ми је драго што чујем позитивне реакције грађана, који умеју да цене сваки напредак у побољшању услова живота на селу. Након завршетка ових радова, прелазимо и на сређивање комуналне инфраструктуре и у другим насељеним местима наше општине“, истакао је Јован Репац, председник Општне Пландиште.

(Фото: ООСНС Пландиште)