Панчево

Обраћање градоначелника Саше Павлова грађанима, а поводом прекомерног загађења ваздуха

НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ СУ ИНДИВИДУАЛНА ЛОЖИШТА

• Град Панчево је први град у Србији  који је планирао и одвојио средства која се користе као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу

 

Поштовани суграђани,

Имајући у виду изразито неповољне метеоролошке услове, претходних дана забележене су повремене повећане концетрације прашкастих материја PM10 на мерним местима Ватрогасни дом, Војловица и мерном месту Старчево. Најзначајнији извори емитовања ове врсте прекорачења у ово доба године су индивидуална ложишта, имајући у виду чињеницу да је само 30-35% становништва Панчева обухваћено даљинским системом грејања, и саобраћај, док је утицај фабрика јужне индустријске зоне знатно смањен захваљујући планским улагањима у смислу побољшања и усавршавања процеса производње.

Дужан сам да подсетим на чињеницу да се Град Панчево задњих година изузетно стара о стварању добрих услова за живот свих грађана, подизању друшвено еколошке свести и спровођењу различитих активности са циљем унапређења животне средине, где је више пута у протеклом периоду било пример добре праксе.

Град  Панчево као индустријски град се већ дуги низ година бави решавањем питања квалитета ваздуха. Поставком аутоматског мониторинга, те стварањем планско-урбанистичких услова и подстицајног привредног окружења чиме је омогућен пласман преко 500 милиона евра вредних инвестиција у реконструкцију производних објеката Рафинерије нафте и ХИП Петрохемије, као и изградњу фабрика дубоке прераде и ТЕ-ТО, драстично је смањено индустријско загађење. Као меру за смањење амбијенталног загађења уложена су значајна средства и да градске топлане пређу на искључиво коришћење гаса за производњу енергије у систему даљинског грејања чиме је ова топлана постала једна од ретких такве врсте у Србији.

У складу са Законом о заштити ваздуха, као друга локална самоуправа у Србији, а тим и једна од ретких, донели смо План квалитета ваздуха за град Панчево у оквиру кога су дати краткорочни и дугорочни планови за даље решавање индустријског загађења, загађења од саобраћаја, али и загађења од индивидуалних ложишта, са циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности или циљне вредности утврђене  овим законом. Овај план добио је сагласност надлежног Министарства, а планиране мере се спроводе интензивно у складу са финансијским могућностима локалног буџета.

Подсећања ради, напомињем да је  Град Панчево први град који је планирао и одвојио средства која се користе као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу, односно за суфинансирање трошкова типског гасног прикључка, чиме ће се смањити број домаћинстава која као енергент користе дрво, угаљ, течна горива и тиме ће се побољшати квалитет ваздуха града Панчева. У ту сврху Програмом  буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева од 2016. године, обезбеђују се подстицајна средства за коришћење гаса као енергента.    Стратегијом развоја града Панчева 2014-2020. година планирана је реализација ове активности 2018. године, али с обзиром на то да је ова мера препозната као изузетно значајна, њена реализација је почела две године раније, 2016. године је за ову намену остављено 2.000.000 динара, 2017. године, такође, два милиона, 2018. године 3.600.000 динара и 2019. године 5.500.000 динара. До сада је гасификовано 201 домаћинство средставима буџета града Панчева.

ЈП „Србијагас“ је 2018. године отпочео гасификацију појединих делова града и у плану је да се у току ове године омогући грађанима тих делова града прелазак на коришћење гаса као енергента. Ово је мера која мора да се спроводи у континуитету како би се осетило побољшање и позитивни ефекти на квалитет живота грађана, јер још увек је већи број домаћинстава која користе чврсто гориво у односу на гас, који је чистији енергент.

Једна од мера које је Град спровео како би допринео смањењу концентрација суспендованих честица у ваздуху је и чишћење и уклањање дивљих депонија по насељеним местима и граду. План је да се сав сакупљен комунални отпад безбедно одлаже на нову санитарну депонију и да се створе услови за његову даљу прераду. Потписивањем јавно-приватног партнерства поводом јавног превоза, Панчево ће добити модернизован возни парк високих еколошких стандарда и на тај начин значајно допринети смањењу загађења ваздуха пореклом од саобраћаја. То је чињено и у претходном периоду кроз набавке нових аутобуса са Еуро 5 нормом и половних еколошких аутобуса који као погонско гориво користе природни компримовани гас (ЦНГ)

Такође, Град Панчево је започео велику акцију „Засади дрво“ чиме је настављено и интензивирано пошумљавање зелених градских површина.

Све наведене мере ће наставити континуирано да се примењују, али имајући у виду да њихова примена изискује значајна финансијска средства, да ефекти примене истих не могу бити тренутно видљиви, као и да потпуна и ефективна примена ових мера  зависи од развоја друштвено еколошке свести свакога од нас као појединаца, оно што у овом тренутку могу да сугеришем и препоручим је смањена употреба свих врста моторних возила и поштовање инструкција Завода за јавно здравље, а које се пре свега односе на скраћивање времена излагања тешким физичким активностима у спољној средини и ограничење проветравања затворених просторија у временским периодима повећане концетрације прашкастих материја.