ВАЖНА ЈЕ ВИЗИЈА... Милица Кнежевић

Бела Црква

Милица Кнежевић, координаторка Канцеларије за младе општине Бела Црква

ДА БИ МОГЛИ, МЛАДИ МОРАЈУ ЗНАТИ КАКО!

• Канцеларија за младе предузимаће  у наредном периоду акције које су у потпуности  усмерене на стварање реалних и одрживих услуга, а све у циљу побољшања положаја младих у  општини Бела Црква

За два месеца Канцеларија за младе општине Бела Црква обележиће мали јубилеј – десет година од формирања. Основана је с циљем да буде „при руци“ младима у задовољењу њихових разноврсних потреба, на њима близак и прихватљив начин.

Свој знатно креативнији и приступачнији садржај Канцеларија почиње да остварује отварањем Омладинског клуба, марта 2016. године, који својом изузетном техничком опремљеношћу, али и исто таквом организацијом, почиње да привлачи знатно већи број младих. А, како и не би, када се у таквим условима одржавају најразноврсније активности, почев од разних радионица, па до занимљивих изложби, интересантних презентација, курсева за учење страних језика…

У мају ове године, одборници Скупштине општине усвојили су Локални акциони план за младе општине Бела Црква за период од  2018. до 2021. године.

БЕЛОЦРКВАНСКИ КАРНЕВАЛ… како без младих 

О том плану, као и о досадашњим и предстојећим активностима, разговарамо са координаторком Канцеларије за младе Милицом Кнежевић, која је дипломирани еколог, али и активна чланица Планинарског друштва „Карпати“, у којем, сем што осваја врхове планина, обавља и функцију секретара друштва.

-Око 150 младих из наше општине учествовало је у анкети коју је спровела канцеларија за младе, а која је послужила као својеврсна база за истраживање у циљу израде Локалног акционог плана за младе, али и за креирање праве слике улоге и положаја младих, као и њихових потреба, на територији општине Бела Црква – каже наша саговорница.

Иначе,  питањима из анкете били су обухваћени сви сегменти свакодневице младих људи, као и њихово виђење властите будућности, што је била инспиративна подлога за локалну самоуправу да на прави начин процени у ком правцу треба радити на побољшању положаја младе популације.

Милица Кнежевић каже да је, руководећи се управо резултатима анкете, уз помоћ Радне групе, дефинисала стратешке циљеве за унапређење онога што она назива „омладинском политиком општине Бала Црква“.

Који су то циљеви?

-унапређење рада Канцеларије за младе и јачање сарадње са другим актерима локалне омладинске политике,

-развој услуга у локалној заједници намењених унапређењу општег полажаја младих и подстицај њиховом запшљавању, затим, активности на култури здравља младих и њиховој безбедности, подршка младим талентима, афирмација волонтеризма, рад на инклузији осетљивих група  и нестајању свих облика дискриминације, бољој информисаности, већој и разноврснијој културно-забавној понуди и стварању услова за развој креативних потенцијала младих, као и одрживом развоју и заштити животне средине,

-унапређење локалне омладинске политике кроз успостављање и развој сарадње са актерима сличне политике на националном и међународном нивоу.

Све те активности, како каже наша саговорница, а „које ће Канцеларија за младе предузимати у наредном периоду у потпуности су усмерене на стварање реалних и одрживих услуга, а све у циљу побољшања положаја младих у нашој општини“.

Координаторка Канцеларије за младе истиче да је у основи стратегије Локалног акционог плана „обучавање и запошљавање младих, како би им се омогућило активно учешће у развоју локалне заједнице, а  самим тим и остајање у њој, а не одлазак“.

-Имплементацијом Плана, уз високу мотивацију, а у сарадњи са свим релевантним установама, уз активну подршку локалне самоуправе, могуће је постепено остварити визију коју имамо и знатно побољшати свеукупни положај младих у општини Бела Црква – напомиње наша саговорница,  истичући да је то примарни циљ и локалне самоуправе у њеним плановима даљег развоја општине Бела Црква.

Од активности које организује Канцеларија за младе, Милица посебно спомиње „Ноћ музеја“, „Сат за нашу планету“ и „Белоцрквански карневал“, као оне активности у којима је ангажован највећи број младих.

АКТИВНОСТИ

 Канцеларија за младе је у 2018. години имала бројне и разноврсне активности.

Сем већ поменутих, „Ноћи музеја, „Сата за нашу планету“ и „Белоцркванског карневала“,  у 2018. је потписано 4 меморандума о сарадњи, организован је курс немачког језика, курс брзог читања, креативне радионице са  Белоцркванским удружењем „Мустре“ и Удружењем „Вредне руке Беле Цркве“, учешће у организацији манифестације „Лето у парку“, затим, турнира у баскету „3 на 3“ и „Белоцркванских игара на води“, као и у републичкој акцији „Дан пешачења“, у сарадњи са Планинарским друштвом „Карпати“.

САРАДЊА

Канцеларија за младе је сарађивала са средњим школама у снимању филма о вршњачком насиљу и одржавању предавања и радионица на ту тему. У сарадњи са Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије, Канцеларија за младе је организовала изложбу „Балкански зелени појас“, а у сарадњи са Волонтерским центром Војводине, у Омладинском клубу је организовано предавање на тему волонтеризма и активације младих, док је у сарадњи са Народном банком Србије одржано предавање на тему едукације грађана, пре свега, младих, у сфери финансијског пословања.

И, за крај, логично, едукација ученика основних и средњих школа о значају заштите животне средине. Координаторка Канцеларије за младе је дипломирани еколог – заштита животне средине.

С. Батало (Старт 013)

Пројекат „Бела Црква јуче и данас – оно што остаје“ суфинансира Општина Бела Црква