Панчево

Завршени радови на „енергетској ефикасности“ Спортске хале на „Стрелишту“

МАЊИ РАЧУНИ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ

• Радови су изведени у оквиру пројекта “Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија – Србија”, Interreg IPA CBC Румунија-Србија

Градоначелник Панчева Саша Павлов, са члановима тима за имплементацију пројекта и делегацијом из Румуније,  у присуству извођача радова и надзорног органа, обишао је  у петак, 28. септембра, спортску халу на „Стрелишту“, а  поводом завршених радова на повећању енергетске ефикасности овог објекта.

Радови су изведени у оквиру пројекта “Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија – Србија”, Interreg IPA CBC Румунија-Србија.

Овим прекограничним пројектом успешно је изведена изолацијa зидова и крова Спортске хале, замењена столарија и уграђена нова клима комора и две топлотне пумпе. На бочним зидовима главног објекта  постављена је вентилисана алуминијумска фасада, а на зидовима анекса демит фасада, док је испод обе фасаде постављена  пресована минерална вуна дебљине 10 cm.

На крову хале  постављена је вишеслојна синтетичка мембрана, испод које је такође изолација од пресоване стаклене вуне дебљине 10 цм, док је на крову анекса  постављен алуминијумски сендвич панел са изолацијом од пресоване минералне вуне од 8 cm.
Нова клима комора ће омогућити рационалније хлађење Хале спортова, за разлику од старе, док ће топлотне пумпе омогућити да цео систем грејања и хлађења буде енергетски знатно ефикаснији.

Сада ће, не само спортисти, него и гледаоци имати много боље услове у самој хали, а локална самоуправа ће имати знатно мање трошкове одржавања,  кроз умањене рачуне и за грејање и за хлађење.

Следећи корак на пројекту је израда студије, која ће показати који енергетски разред има објекат Хале спортова.

Извођач радова био је „Alfaco Inžinjering” из Чачка, који је добио уговор на међународном тендеру расписаном по ПРАГ процедури за финансирање екстерних активности Европске уније.

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево