Маја Витман, градска менаџерка Града Панчева

Панчево

Маја Витман, градска менаџерка Града Панчева

СРЕЂУЈЕМО ШКОЛЕ, ДОМОВЕ ЗДРАВЉА, СЛЕДИ…

• Што се тиче планова за 2019. годину,  поменућу реализацију јавно-приватног партнерства за јавну расвету, одржавање путева, АТП и регионалну депонију, а у плану су и радови на последњој фази изградње Потамишког колектора, затим, сређивање улица, фасада и много тога још – каже градска менаџерка

Са градском менаџерком Мајом Витман разговарали смо о томе шта је урађено у сфери образовања и здравства, као и плановима за наредну годину.

По њеним речима, у области образовања је урађено доста тога: завршени су радови на санацији објекта „Петар Пан“ у насељу „Младост“, замењена је фасадна столарија у ОШ „Ђура Јакшић“, а урађен је пројекат за реконструкцију дворишта школе, као и пројекат ПП заштите. Уређена је фискултурна сала у ОШ „Мика Антић“, завршено је инвестиционо улагање у санитарне чворове у ОШ „Гоце Делчев“ у Јабуци, а замењена је и фасадна столарија у ОШ „Олга Петров“ у Банатском Брестовцу. Урађено је инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи „4. октобар“ у Глогоњу, завршени су радови на санацији спортског терена у ОШ „Братство Јединство“ у Војловици, као и део радова на санацији спортског терена у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Омољици, укључујући ту и радове на изградњи још једног терена.

У току је израда пројекта за реконструкцију котларнице и система грејања у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Банатском Новом Селу, а у Медицинској школи су планирани радови на изградњи рукометног терена и заштитне ограде. Поред тога, улагало се и у дечије одмаралиште на Дивчибарама, где су завршени радови на инвестиционом одржавању фасаде објекта, а  уређене су мале терасе које су биле небезбедне, као и радови по пројектима за легализацију. Завршени су инвестициони радови на медијатеци у Машинској школи, као и на изради пројекта за потребе изградње машинске радионице и пројекта   реконстркције и изградње терена за мале спортове. У току је и израда пројеката за потребе извођења радова на инсталацијама ПП заштите у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Панчеву.

По речима наше саговорнице, у области здравства су завршени радови на уградњи хидрауличне платформе за потребе лица са инвалидитетом у амбуланти „Центар“, а  извешће се и радови на реконструкцији и доградњи дела амбуланте. У амбуланти „Нови свет“ изведени су радови на изградњи уличног водовода и прикључци на хидранстску мрежу, а припремају се радови на реконструкцији електроинсталација. Завршена је трећа фаза радова реконструкције амбуланте у Долову, док ће се у Банатском Брестовцу, након озакоњења амбуланте, извести радови на прикључку водовода и електроинсталација и реализацији пројекта ПП заштите и дојаве од пожара, у циљу добијања употребне дозволе. За амбуланту у Качареву је у току израда пројекта за реконструкцију водоводних инсталација, електроинсталација и заштите од пожара, док је за амбуланту на Стрелишту завршен пројекат реконструкције електроинсталација.

ПЛАНОВИ

    Када је већ реч о пројектима, у току је израда концептуалног решења за уређење централног градског језгра, као и техничке документације за потребе Цикло мотела, али и за реконструкције, односно, уређење улица Димитрија Туцовића, Иве Курјачког (од Светог Саве до Војвођанског булевара) и Улице Михајла Обреновића (од Граничарске до Улице Ослобођења) као и приступног пута Регионалној депонији. У току је и израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе у Банатском Новом Селу, као и израда техничке документације за потребе озакоњења објекта Дома културе у Глогоњу.

– Што се тиче планова за следећу годину, ту морамо поменути реализацију јавно-приватног партнерства за јавну расвету, одржавање путева, АТП и регионалну депонију, а у плану су и радови на последњој фази изградње Потамишког колектора, што је инвестиција од капиталног значаја за град Панчево. Планирамо и израду техничке документације за изградњу приступног пута у СПЗ и реконструкцију Улице Светозара Шемића, као и завршетак радова на згради Завода за јавно здравље.

У плану су нам и реконструкције Геронтолошког центра, домова „Срце у Јабуци“ и „Споменка“, као и уређење градског језгра и израда документације за уређење Потамишја. Желимо да решимо и питање Хале „Багремар“ и недостатка простора Гимназије и уређења сале ове школе, као и наткривање терасе на одмаралишту на Дивчибарама, али ћемо се позабавити и уређењем фасада у граду и другим проблемима – каже Маја Витман, градска менаџерка Града Панчева када говори  о плановима за наредну годину.

И. Владан

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево