МОБИЛНИ ТИМОВИ... Ђорђе Лукач

Разговор с поводом

Мр Ђорђе Лукач, директор панчевачке филијале Националне службе за запошљавање

КАРАВАН ЗАПОШЉАВАЊА ОД СЕЛА ДО СЕЛА

• У Националној служби запошљавања тренутно су актуелни конкурси за јавне радове, самозапошљавање и стручну праксу, финансирани из буџета АП Војводине • На евиденцији Филијале за три године четири и по хиљаде незапослених мање 

СРЕДИНОМ маја завршен је јавни позив за спровођење јавних радова. То, али и програми самозапошљавања и стручних пракси који су још увек у току, били су повод да разговарамо са мр Ђорђем Лукачем, директором Националне службе за запошљавање филијале Панчево.

    – Јавни радови, за које је конкурс завршен 15. маја, финансирани су из покрајинског буџета и за њих је издвојено 15 милиона динара. Ове године право на учешће на овом конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имала су удружења која имају статус правног лица са седиштем у АП Војводини и то она која се баве социјалним и хуманитарним делатностима, одржавањем и обнављањем јавне инфраструктуре и  животне средине или културним и туристичким делатностима – наводи директор Лукач. Како  каже, ови јавни радови могу трајати од једног до четири месеца, а месечна надокнада износи 18 хиљада динара, чему трееба додати још две хиљаде за трошкове пута.

КАРАВАН

  Нова активност Националне службе за запошљавање је караван запошљавања. То је пројекат финансиран из претприступних фондова Европске уније, а који имају за је циљ да се повећа ефикасност  политике запошљавања према угроженим групама на тржишту рада Србије.

Како каже директор Лукач, формиран је мобилни тим који ће ићи у насељена места општина коју ова филијала покрива и тим грађанима, који можда имају проблем око информисања, представљати програме службе, као и могућности које она нуди што се тиче политике запошљавања. Тим ће 26. маја посетити Владимировац,  а 31. маја биће у Баваништу.

    Што се тиче самозапошљавања, за шта конкурс истиче 28. маја, из покрајинског буџета је издвојено 50,5 милиона за ове намене. Како каже наш саговорник, корисници овог програма могу добити субвенцију у висини од 182 хиљаде динара, што чини износ пореза и доприноса обрачунатих на минималну зараду за годину дана. За период од две године, корисник може добити средства у износу од 456 хиљада динара са обавезом да своју делатност обавља још 12 месеци након истека субвенционисаног периода, укупно 24 месеца.

    Слична ситуација је и са програмима запошљавања незапослених лица са евиденције НСЗ, АП Војводина је издвојила средства у износу од преко 60 милиона динара.

     – Покрајински конкурс, за разлику од републичког, има само један критеријум, да послодавац има седиште или регистровану пословну јединицу на територији Војводине, као и да није смањивао број запослених у последња три месеца. Ту се могу добити средства од 183 хиљаде динара за минималну зараду или 202 хиљаде динара за просечну зараду запосленом.

    Што се тиче локалних акционих планова за запошљавање, Национална служба за запошљавање је потписала уговоре са општинама о сарадњи по питању ова три програма.

   – Потписали смо уговор са свих пет општина које покрива наша филијала: Панчевом, Алибунаром, Ковином, Ковачицом и Оповом. Сарадња је таква да ћемо ми за сваки програм дати средства у истом износу, који је свака локална самоуправа издвојила за ове намене. Програм јавних радова је завршен, док ће до средине јуна трајати позив за стручну праксу, а до краја године за самозапошљавање – објашњава Лукач. Како он каже, Град Панчево, који је издвојио 34 милион динара за ове програме, имаће сарадњу само по питању програма стручне праксе за који ће и градска власт, а и НСЗ издвојити по милион и по динара, док ће Град на име техничке подршке, за стручну праксу добити додатних пет милиона динара.

Са Општином Ковин ће се реализовати сва три програма, за шта је издвојено 10 милиона динара (по пет и од Општине и од Службе).

У Алибунару ће за програм јавних радова бити утрошено 1,2 милиона динара који ће ова општина и НСЗ заједнички финансирати. И са Општином Ковачица ће се реализовати само програм јавних радова, за шта ће, по истом моделу, заједнички бити издвојено три милиона динара. Једино са Општином Опово није потписан уговор о сарадњи пошто је та локална самоуправа средства за програме запошљавања сама утрошила, објашњава наш саговорник.

СТАТИСТИКА

  Оно што је свакако најзанимљивији податак који Национална служба за запошљавање има, то је број незапослених. Како каже директор панчевачке филијале, број незапослених се, од када је он на челу ове установе, a то је три године, смањио за четири и по хиљаде лица. Најновији подаци показују да на евиденцији ове филијале тренутно има око 18 хиљада активних тражилаца посла, што је смањење за преко хиљаду и по у односу на исти период прошле године. Томе, поред активних мера запошљавања, доприноси, нажалост, и то да све већи број грађана у потрази за послом одлази у иностранство, закључује директор Лукач.

    Сарадња са локалним самоуправама у реализацији ових програма је добра, напомиње први човек панчевачке НСЗ, што ће, како каже имати и резултате. Оно што је такође важно а што директор Лукач додаје,  то је да се за ове програме могу конкурисати само производне делатности и занати, што искључује трговину. Он подсећа да Национална служба за запошљавање ради по стандарду ИСО 9001 и да је, самим тим подложна екстерној контроли, тако да се веома пази да се све процедуре поштују. А то свакако доноси резултате, закључује он и то илуструје чињеницом да је 45 будућих предузетника добило средства за започињање свог посла, рачунајући ту и особе са инвалидитетом и Роме који спадају у категорију тешко запошљивих. Исте бројке су и по питању занатских производних делатности док се, кроз јавне радове, посао нашло 40, као и 30 особа са инвалидитетом, а који су финансирани из републичког буџета.

И. Владан