Заједници заједно

Како је ове године прошао Град Панчево

ДВАНАЕСТ МИЛИОНА ЗА 11 ШКОЛА

• Највише средстава добиле су ОШ „4, октобар“ у Глогоњу и ОШ „Гоце Делчев“ у Јабуци

Компанија НИС ће ове године у оквиру програма „Заједници заједно“ подржати 72 пројекта, којима ће бити унапређена дигитализација наставног процеса и повећана безбедност деце и наставника у школама широм Србије.

У складу са политиком друштвено одговорног пословања, програмом су подржане основне и средње школе из 12 партнерских градова и општина, у укупним износом од 114,5 милиона динара.

Међу тих 12 градова и општина је и Град Панчево, из којег је са својим пројектима „прошло“ 11 школа, које су за њихову реализацију добиле укупно 12 милиона динара.

Ево које су то школе:

 1. Балетска школа „Димитрије Парлић“ Панчево

Набавка лаптоп рачунара за ученике у матичној школи и два издвојена одељења, као и формирање мултимедијалне сцене набавком звучних система, микрофона, ЛЕД рефлектора, ласерског пројектора и мобилног платна за пројектор – 1.781.907,18 динара.

 1. ОШ „4. октобар“, Глогоњ

Набавка основне дигиталне опреме (лаптоп рачунари и пројектори) и намештаја за четири учионице, као и уређење пет учионица извођењем молерских и електрорадова, чиме се комплетно опрема и реновира стари део школе – 2.394.480,00 динара.

 1. 3. Машинска школа „Панчево“ Панчево

Формирање дигиталног кабинета који школа не поседује, набавком десктоп рачунара са мониторима – 850.000,00 динара.

 1. 4. ОШ „Аксентије Максимовић“, Долово

Опремање реновираног информатичког кабинета десктоп рачунарима са мониторима, лаптоп рачунаром и интерактивном таблом, за извођење наставе из предмета информатика и техника и технологија, као и набавка таблета за ученике првог разреда за извођење наставе у оквиру новог предмета Дигитални свет – 1.118.496,00 динара.

 1. 5. ОШ “Бранко Радичевић” Панчево

Формирање новог информатичког кабинета набавком десктоп рачунара и њиховим умрежавањем, као и набавка ученичког намештаја у виду рачунарских столова и столица –  1.510.367,48 динара.

 1. ОШ “Гоце Делчев”, Јабука

Замена постојеће застареле опреме у информатичком кабинету, опремање медијатеке (мини кабинета за информатику) десктоп рачунарима за потребе извођења наставе у оквиру предмета Дигитални свет и информатичких секција, као и набавка таблета за потребе интерактивне наставе – 1.900.109,35 динара.

 1. ОШ “Исидора Секулић” Панчево

Замена постојеће застареле опреме у информатичком кабинету набавком нових десктоп рачунара са пратећом опремом за њихово умрежавање, и штампача – 1.072.845,00 динара.

 1. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево

Комплетно уређење дигиталног кабинета, за све ученике школе набавком десктоп и лаптоп рачунара, набавком учионичког намештаја, као и извођењем молерских и паркетарских радова – 1.677.445,00 динара.

 1. ОШ “Жарко Зрењанин”, Качарево

Замена застареле опреме у информатичком кабинету набавком нових десктоп и лаптоп рачунара – 998.202,76 динара.

 1. Пољопривредна школа “Јосиф Панчић” Панчево

Опремање Кабинета за сточарство набавком десктоп и лаптоп рачунара, пројектора, интерактивне табле за потребе извођења наставе у школи и на терену, као и замена постојећег ученичког намештаја – 910.867,23 динара.

 1. Школа за основно и средње обрзовање „Мара Мандић“ Панчево

Набавка дигиталних уређаја – рачунара и таблета са специјализованим софтверима за извођење наставе за ученике са развојним потешкоћама – 785.280,00 динара.