САДАШЊОСТ ЗА БУДУЋНОСТ... Јован Репац

Три питања за…

Јован Репац, председник Општине Пландиште

ПОНОСНИ СМО НА ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ У СВЕМУ

• У овом скупштинском сазиву започети су и завршени највећи пројекати у последњих двадесет година
• Све што смо до сада изградили и постигли треба и мора да буде добар темељ за неке будуће пројекте и велике инвестиције

Шта је то најзначајније што је урађено у општини Пландиште у време овог скупштинског сазива, како у области комуналне инфраструктуре, тако и на побољшању живота грађана свих узраста, у свим сферама њихове и свакодневице, aли и будућности?

     –Када погледамо ретроспективу свега оног што је урађено на територији општине Пландиште у последњих четири године, можемо бити апсолутно поносни на остварене резултате. У овом скупштинском сазиву започети су и завршени највећи пројекати у последњих двадесет година.

Посебно бих истакао велике инвестиције и улагања које је Општина имала на санацији инфраструктурних објеката у области школства и здравства. Свакако једна од највећих инвестиција је санација зграде ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту. Санација објекта подразумевала је комплетно уређење столарије, санитарија, подова, крова, фасаде, фискултурне сале. Практично објекат је урађен темељно на свим пољима, како би се сторили услови за здрав и сигуран напредак наше деце у области образовања. Пројекат је реализован у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима, а вредност пројекта износила је око 97 милиона динара.

ШКОЛСТВО… реновирана зграда ОШ „Доситеј Обрадовић“

    Још једна у низу великих инвестиција је реализација пројекта реновирања Дома здравља у Пландишту. Реновирање  Дома здравља „1. октобар“ је било „Од темеља до крова“ и то захваљујући  одличној сарадњи коју имамо са Канцеларијом за управљање јавним улагагањима. На згради Дома здравља у Пландишту је за само 5 месеци,  замењена комплетна столарија, фасада, инсталације водовода и канализације, електро- инасталације, молерај, урађени керамички радови, нов систем централног грејања, кров је замењен  термичким панелима. Објекат је доведен до врхунског нивоа енергетске исплативости. Укупна вредност радова  била је око 44 милиона динара.

Захваљујући Канцеларији за управљање јавним улагањима и покрајинским органима власти завршено је и реновирање Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ у Старом Лецу. Комплетно је реновиран и уређен павиљон за свештај корисника . Укупна вредност инвестиције износи око 45 милиона динара.

    Поред улагања која реализујемо у сарадњи са републичким органима, Општина Пландиште може да се похвали као једна од ретких која има изузетно добру прекограничну сарадњу са Румунијом. Захваљујући тој сарадњи, успели смо да завршимо два пројекта под називом „Банатсмарт“,  захваљујући којем је у Пландишту замењено осветљење новим лед сијалицама, док је центар насељеног места опремљен је канделабрима. Челници локалне власти успели су да кроз пројекат јавно-приватног партнерства уговоре и замену старих натријумских сијалица  новим лед сијалицама у свим насељеним местима на територији Општине Пландиште. Ова инвестиција треба Општини Пландиште да донесе 70% више уштеде електричне енергије. Захваљујући другом пројекту, „Заједно за инклузиву заједницу“, Општина Пландиште први пут у власништву има нов минибус за 20 путника. Минибус је превасходно коришћен за потребе деце, али и осталих удружења грађана. Оваква сарадња са суседима је добар показатељ одговорне и смерне политике коју водимо, политике развоја, напретка и сигурне будућности за све грађане Општине Пландиште.

ЗДРАВСТВО… сређена зграда Дома здравља Пландиште

Велики корак ка реализацији инфраструктурних пројеката направљен је санацијом објекта ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, истурено одељење у Великом Гају. Грађевински радови су завршени, остало је само да се одрати технички пријем објекта и тиме смо после 70 година обновили објекат и дали му нови сјај. Вредност овог пројекта износи око 65 милиона динара и једно је од најзначајнијих улагања у ово насељено место, посебно јер у њему бораве деца и то је наш циљ, да њима обезбедимо квалитетне услове за едукацију.

    Великим улагањима можемо да се похвалимо не само са пројектима обнове зграда образовања и здравства, већ и пројектима изградње и санације комуналне инфраструктуре. То се посебно односи на пројекат санације водоводних чворишта, што је само прва фаза реализације великог пројекта санације водовода, који подразумева и замену километара старих водоводних цеви и постављање нових. Као један од великих инвестиционих пројеката треба истаћи и изградњу пута Банатски Соколац – Милетићево, у којем је у оквиру прве фазе изграђено 1,2 км пута, док се реализација друге и треће фазе очекује у првом и другом кварталу наредне године. Треба истаћи да смо санирали паркинг места, као и сам прилаз зградама у Улици Војводе Путника у Пландишту и самим тим решили проблем атмосферских вода, као и паркинг места за станаре. Тако је решен вишегодишњи проблем, с обзиром да се није улагало у тај део улице од када су зграде изграђене.

Непосредни контакти са грађанима, свакодневна комуникација помогла нам је да се упознамо са проблемима које свако село има и шта је то што је од великог значаја за наше суграђане. Захваљујући томе приступили смо санацији и изградњи објеката Дома културе у насељима Милетићево и Купиник, изградњи објекта капела у насељима Барице, Милетићево, Дужине, Маргита и Велики Гај. Путна инфраструктура је јако битна, што смо и показали изградњом тротоара у насељу Маргита и Пландиште, а започет је и пројекат изградње у Великој Греди, у Улици Војводе Мишића.

Када ће бити завршени инвестициони пројекти чија је реализација у току, а  који су од посебног интереса за већину грађана,  и који су то значајни пројекти који су у плану да буду започети и завршени у наредних неколико година?

-Велика дела са собом носе и велику одговорност. Тако и ми имамо одговорност према нашим суграђанима. Све што смо до сада изградили и постигли треба и мора да буде добар темељ за неке будуће пројекте и велике инвестиције. У наредном периоду зацртали смо себи велике циљеве, између осталог, изградња објекта ОШ „Доситеј Обрадовић“, истурено одељење у Маргити, са изградњом фискултурне сале. Према првим проценама то ће бити највећи пројекат чију смо реализацију покренули, укупне предрачунске вредности од око 200 милиона динара. Такође, планирамо и наставак реализације друге и треће фазе пројекта изградње пута Банатски Соколац –Милетићево – Стари Лец, који ће бити од великог значаја за локалну инфраструктрурну повезаност саобраћајница. Како бисмо могли да спроводимо политику привлачења инвестиција и улагања у нашу општину, ми морамо константно да радимо на обнављању комуналне и путне инфраструкутуре. Дугорочно гледано, ради се и припрема пројекта санације пута Пландиште – Велики Гај – Купиник. У плану су и израде пројеката санације локалних саобраћајница и најфрекфентнијих улица у насељеним местима у Општини Пландиште.

УЛИЦЕ… један од уређених паркинг простора

Након изградње чворишта у насељу Пландиште, следећи корак је изградња и аутоматизација система пијаће воде, изградња објекта за пречишћавање пијаће воде и комплетна замена водоводних цеви. Реализација оваквог пројекта ће тећи у више фаза и представља инвестицију чија вредност премашује два милиона евра, а која ће се рализовати у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима. Затим, наставак изградње капела у насељеним местима у којима објекат такве намене још није изграђен. Привлачење инвеститора подразумева да имамо спремне радне зоне које можемо да понудимо за изградњу фабрика и постројења, стога је у плану и изградња и комунално опремање радне зоне „Север“ у насељу Пландиште, затим и опремање радних зона у Старом Лецу, Великој Греди и Барицама. Привлачење инвестиција значи и нова радна места, значи и сигурност за наше суграђане.

У општини Пландиште има велики број зграда који су од великог културног и историјског значаја, што се може искористити за туристичку промоцију како на локалном тако и на регионалном нивоу. И зато желимо да све те објекте рестаурирамо, да им вратимо стари сјај, да привучемо туристе и искористимо сав потенцијал који имамо. Зато смо приступили изради техничке документације за санацију објеката Дома културе у Великој Греди, Дома културе у Великом Гају, с обзиром да тамо имамо парк који је под заштитом државе као својеврстан споменик културе. Изградња и санација спортских објеката од великог је значаја за очувања здравог живота наше деце и стога су наши планови на том пољу усмерени на изградњу дечијих игралишта, санацију објеката, помагање спортским клубовима и спортским радницима.

Која је Ваша порука свим становницима општине Пландиште за 21. јун,  и шта је то о чему би посебно требали да воде рачуна када размишљају о том дану?

-Улагања у инфраструктуру, у образовање, улагање у нашу децу, представља залог за будућност, сигурну инвестицију у боље сутра, јер ће на њима да се ослања будућност Општине Пландиште. Подршка коју нам грађани пружају је круна марљивог и доброг рада, сигурне и одговорне политике коју водимо, политике напретка, истрајности и борбе за све наше суграђане. Морам да истакнем да нам је председник Републике Србије Александар Вучић пример како треба оправдати поверење грађана које су нам дали, да морамо да се боримо за бољу и успешнију будућност свих грађана и да у тој борби не смемо да посустанемо. У наредном периоду морамо да радимо још више, морамо да остваримо све зацртане циљеве, да постављамо нове, да наставимо добрим и сигурним путем, да крупним корацима идемо ка још успешнијој будућности, јер то грађани очекују од нас. Тог 21. јуна уз њихову пуну подршку наставићемо све оно што смо започели и отворити нека нова поглавља, нове пројекте, заједничким снагама исписаћемо нове странице у развоју наше општине Пландиште.

(Старт 013)

Пројекат „Општина Пландиште – будућност у огледалу сасашњости“ суфинансира Општина Пландиште.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.