Алибунар

ОПШТИНА АЛИБУНАР – ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо сва заинтересована правна и физичка  лица да се пријаве на јавне позиве расписане од стране председника Oпштине Алибунар за:

  1. вршење услуге скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној свoјини, које се користи без правног основа;
  2. складиштење пољопривредних производа, који су скинути са пољопривредног земљишта у државној својини, које се користи без правног основа.

Јавни позиви су објављени на огласним таблама месних заједница и месних канцеларија на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар и на сајту Општине Алибунар.

Рок за достављање понуда је 19. 06.2020. године до 14 часова.

За све додатне информације заинтересована лица се могу обратити на следеће телефонске бројеве Општине Алибунар: 013/642-105 и  013/642-102.

Председник Општине Алибунар

Душан Дакић