ОПТИМИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА... Јован Кнежевић

Интервју

Јован Кнежевић, директор ЈКП „Други октобар“ Вршац

БИЋЕМО ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ ПРИМЕРА У СРБИЈИ

• Увођење новог софтверског програма који ће пратити пословање, засигурно ће бити један од најважнијих резултата рада, који ће врло брзо омогућити зауздавање потрошње и значајно смањење трошкова – истиче Јован Кнежевић

Пре доласка на чело „Другог октобра“, обављао је послове секретара Скупштине општине Вршац и начелника ондашње Општинске управе, потом је 12 година провео  у предузећу „СТУП Вршац“, да би се  2008. вратио  на чело Општинске управе, а од 2016. године, када је Вршац проглашен градом, постаје и начелник Градске управе. Године 2019. именован је за директора ЈКП „Други октобар“, најпре у в. д.  статусу, да би му 2020. године одборници Скупштине града то в. д. избрисали из назива функције.

На наша питања одговара Јован Кнежевић, директор ЈКП „Други октобар“ Вршац,

чијим је доласком, ово и те како значајно предузеће, без икакве сумње, препорођено.

• Које су то прве најзначајније мере које сте предузели када сте дошли на чело предузећа?

    – На самом почетку било је важно добро сагледати све послове које „Други октобар“ ради, а њих је заиста много. Након тога је било важно оптимизовати пословање, направити уштеде и смањити трошкове, али и припремити да се комплетно пословање одвија у складу са модерним временом у коме живимо. Потребно је било обезбедити и нове послове, ојачати предузеће стручним кадровима, али и направити стратешко планирање активности. Да се планови направе на време, унапред, јер ништа се не може урадити преко ноћи. Осим тога, веома важно је било завршавање значајних започетих пројеката. Међу њима свакако се издвајају Пречистач отпадних вода, пројекат вредан пет милиона евра и реконструкција бунара пијаће воде Р1, посао вредан 35 милиона динара, која се завршава ових дана. Успешно смо аплицирали, и одобрено нам је, на разним конкурсима чак 10 пројаката за побољшање водоснабдевања, а тиме смо омогућили стабилност у дистрибуцији, али и потпуну замену скоро 20 километара водоводне мреже. Подигли смо сарадњу са Градом на веома висок ниво, заједно планирамо, размишљамо и резултати не изостају, а како време пролази они су свима све видљивији.

    • Шта све „Други октобар“ ради, у граду Вршцу и по селима?

    –Послови Јавно – комуналног предузећа „Други октобар“ веома су комплексни и обухватни. Готово да обухватају све комуналне делатности, па смо тако задужени за чишћенје и одношење смећа, али и за водоснабдевање, дистрибуцију гаса и управљање гробљем. Такође, старамо се и о фекалној, али и атмосферској канализацији. Одвођењем атмосферске канализације бавимо се од прошле године. То финансира Град и на томе заиста пуно радимо. Можда се то не види сада, али верујте, врло брзо ће се видети. Након више деценија, очистили смо запуштени канал за одвођење атмосферске воде „Галамбош“, који пролази кроз градску зону и веома је захтеван за чишћење. Више од 30 година је био запуштен, сада је очишћен и то ће становници тог дела града већ осетити, јер им падавине више неће стварати деценијске проблеме. Овај недавно очишћени канал само је први који је враћен у функцију, а у плану је чишћење свих неприступачних и деценијама запуштених атмосферских канала.

Осим ових комуналних послова, нашем предузећу поверено је на старање и неколико значајних природних добара. Вршачки брег и Мали рит су природне заштићене зоне о којима бринемо, а поред њих и Градски парк, као и онај у селу Влајковац, али и чувени Млин у Стражи.

    • Које бисте то најзначајније резултате рада истакли од када сте директор таквог једног предузећа?

    –Увођење новог софтверског програма који ће пратити пословање, засигурно ће бити један од најважнијих резултата рада, који ће врло брзо омогућити зауздавање потрошње и значајно смањење трошкова. То ће допринети да се одлуке јасно доносе у складу са потребама предузећа. За све то било је потребно да Службу за анализе опремимо и технички и кадровски, како би се одлуке доносиле у складу за егзактним подацима.   Уз то, успели смо значајно да подигнемо наплату, али унапредимо базу података. Све то је значајно, део је једне слагалице, која чини добро предузеће са сређеном имовином.

Завршетак радова на пречистачу отпадних вода можда је и најзначајнији пројекат и када све буде готово бићемо један од најбољих примера у Србији, а то ће свакако бити ускоро.

Значајни су ми и послови на увођењу реда у предузећу. Они нису велики и бомбастични. Не заузимају насловне старане, али су и те како значајни. То су проблеми који делују ситно, које производи, углавном, нерад и немар, али када се бољ сагледа они јесу значајни. Примера ради, пре пар дана смо приходовали 4.5 милиона динара од јавне продаје одпада. То се до сада није радило, већ се то расходовало, бацало, развлачило…. Томе се једноставно није придавало значаја.    Организација пословања, увођење правилника, процедура, то је оно што ми је тренутно најзначајније. Наравно, уз формирање младих кадрова који ће све то моћи да изнесу, а све то имајући у виду значај предузећа за град Вршац.

Које  инвестиције планирате у будућности?

    –У плану нам је потпуно уређење депоније, да тиме сакупљање смећа окренемо у нашу корист. Да уведемо примарну и секундарну селекцију отпада и на тај начин допринесемо очувању животне средине. Очекујемо у томе и помоћ Републике и ресорних министарстава.

На пречистачу отпадних вода намеравамо да урадимо и додатну линију муља чиме ће се заокружити један важан еколошки процес То је инвестиција за коју ћемо конкурисати, јер имамо спреман пројекат.

Наставићемо интензивно са заменом водоводних цеви, јер преко 60% је старо преко 50 година. То је дугорочни посао који континуирано треба спроводити наредних година.

Како оцењујете   сарадњу са локалном самоуправом?

-Сарадња са локалном самоуправом је заиста одлична, уз пуно разумевања њих као оснивача за послове и проблеме које иду уз комуналне делатности, али и „Другог октобра“ према оснивачу. Град планира изградњу азила за псе и ново гробље као инвестиције и на томе заједно радимо у готово свакодневној комуникацији.

    • Како иде наплата и које мере предузимате да бисте грађане мотивисали и стимулисали  да буду редовне платише?

    –Наплата нам је на високом нивоу у изузетно високом проценту. Увели смо неколико погодности за наше кориснике услуга. Осим попуста за редовно плаћање, са маркетима Рода и Идеја договорен је попуст уз комунални рачун који је на време плаћен. То је дало додатни мотив за редовно плаћање рачуна. У сарадњи са локалном самоуправом омогућили смо у складу са законом репрограм заосталих дуговања. Тиме смо смањили дуг, али и број утужења и спорова. Такође, вршимо и иннтензивнију контролу корисника који су у кашњењу. Све је то дало резултата да нам наплата буде на високом нивоу, што је добринело побољшању ликвидности предузећа.

(Старт 013)