Јелена Стојковић Соколовић, локални омбудсман града Панчева У СЛУЖБИ ПОТРЕБА ГРАЂАНА ЗА ИСТИНОМ

УВЕК ДОСТУПНА... Јелена Стојковић Соколовић

Разговор с поводом

Јелена Стојковић Соколовић, локални омбудсман града Панчева

У СЛУЖБИ ПОТРЕБА ГРАЂАНА ЗА ИСТИНОМ

Током прошле, 2021. године, Канцеларији локалног омбудсмана обратило се 985 грађана, од чега је формирано 140 предмета у којима је локални омбудсман имао овлашћења у пуном обиму • Тамо где нема овлашћења, грађанин ће бити упућен на праву адресу

  На последњој одржаној седници Скупштине града Панчева, одборници су, између осталих одлука, усвојили и извештај о раду локалног омбудсмана града Панчева за 2021. годину. Занимљиво је поменути да је то десети по реду извештај о раду установе чији је основни циљ да контролише рад градских служби, јавно-комуналних и јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Панчево, а посебно треба нагласити да је Панчево прва локална самоуправа са територије Јужнобанатског управног округа у којој је локални омбудсман, као установа, почео да функционише, да би пре годину дана локалног омбудсмана „добила“ и Општина Ковачица.

  Ево шта о раду у 2021. години каже Јелена Стојковић Соколовић, локални омбудсман града Панчева:

  – Током прошле, 2021. године, Канцеларији локалног омбудсмана обратило се 985 грађана, од чега је формирано 140 предмета у којима је локални омбудсман имао овлашћења у пуном обиму. Од тога је 59 предмета формирано на основу притужби грађана на рад секретаријата Градске управе града Панчева, 21 на рад панчевачких јавно-комуналних предузећа, као и два предмета на рад јавних предузећа у граду. Поред тога, један предмет се односио на притужбе на рад једне од месних заједница у граду, док је 14 предмета формирано у односу на рад установа чији је оснивач Град Панчево – сумира оно најважније из усвојеног извештаја о раду локалног омбудсмана Јелена Стојковић Соколовић. Она подсећа да се поступањем по овим предметима штите не само права оних грађана који су поднели појединачну призужбу, већ права свих грађана Панчева. Кад је реч о самом броју обраћања грађана овој установи, он се, по њеним речима, претходних година стабилизовао. Наравно, један број грађана обратио се локално омбудсману поводом проблема који нису у надлежности ове установе, али су свакако у канцеларији омбудсмана добили помоћ око тога коме се обратити и ко је наглежан за њихове проблеме.

  Локални омбудсман има овлашћења и да, снагом свог ауторитета, покуша да реши и проблеме са којима се грађани суочавају на локалном нивоу, а у вези са радом органа, организација и установа чији је оснивач Град Панчево, а који функционишу на основу одлука које је донела Скупштина града Панчева. Постојање локалног омбудсмана је важно јер он, поред заштите права грађана, треба да буде и спона између тих грађана и органа локалне самоуправе, јано-комуналних и јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Панчево. Поред поступања по притужбама грађана, не тако мали део посла омбудсмана односи се на то да даје мишљење ради откљањање ових и сличних проблема, као и давање препорука када уочи недостатке у раду локалних органа, а који ови нису отклоњени током поступака које је покренуо.

  Током прошле године панчевачки локални омбудсман је у овом смислу поступио шест пута, поднео је две препоруке као и четири мишљења, додаје Јелена Стојковић Соколовић.

  – У прошлој години, Калцеларија локалног омбудсмана Града Панчева је иницирала и измене локалних прописа, односно измене и допуне две градске одлуке које су усвојене од стране Скупштине града Панчева. Прва је, Одлука о изменама и допунама одлуке о постављању монтажних и других привремених објеката на површинама јавне намене, а друга је Одлука о изменама одлуке о пијацама – додаје Јелена Стојковић Соколовић.

  Обраћање локалном омбудсману је потпуно бесплатно, а најважније је да се испоштује рок од годину дана од наступања повреде права грађана.

  Адреса Локалног омбудсмана је Жарка Зрењанина 13, Панчево, а грађани се овој установи могу обратити сваком радним даном и телефоном на 013/347154 и 064/8904099, као и електронском поштом на jelena.stojkovic-sokolovic@pancevo.rs.

                                                                                  (Старт 013)

Пројекат „Град Панчево данас – оно што остаје и сутра“ су/финансирао Град Панчево