Вршац

Изложба Николине Басаре Вучуровић у Културном центру

ИТАНА У ЗЕМЉИ ЧУДА

• Изложба је постављена од 6. до 13. марта, а посеитиоцима је доступна у времену од 10 до 13 и од 18 до 20 часова

Николина Басара Вучуровић на изложби у Културном центру Вршац, од 6. до 13. марта 2019. године, по први пут ће публици  представити циклус слика под називом „Итана у земљи чуда“. Овај циклус слика настао је као резултат мастер рада под називом „Итана у земљи чуда: релација између људи и окружења“.   Бављење сликама произашло је из студиозног приступа сликарству кроз период школовања, а проистекла су комплетна уметничка остварења. Сама тема представља крајње лични аспект уметнице која је своју преокупацију породицом и стасавању ћеркице Итане пренела на сликарско платно.

Тема слика је одрастање, сазревање, васпитање који имају снажан лични аспект проистекао из искуства саме уметнице. Сазревање детета у савременом тренутку, као и улога родитеља и друштва су незаобилазан моменат истраживања у овим слликама. Роман „Алиса у земљи чуда“ Луиса Керола оставио је снажан утисак на Николину Басару Вучуровић и представља покретачки оквир њених контемплација. Комплетност теме којом се уметница бавила огледа се у крајном резултату. Сликарски циклус чине зрела сликарска дела у којима је евидентно владање великим форматом у техници уља на платну. Специфичан колорит даје лични печат, наговештавајући расположење, размишљање, сновиђења, страховања и надања уметнице у времену у којем живи и одгаја своју ћерку. Призори су смештени у надреални амбијент који је произашао из живота у блоковима на Новом Београду.

Свођење позадине чини пејзаж непрепознатљивим на први поглед, мада у суштини управо тај конкретан градски амбијент је и покретач размишљања, бриге, надања и страховања саме уметнице. Урбани пејзаж је у супротности са природом у којој такође можемо да затекнемо њену јунакињу Итану. Као предложак слици налази се фотографија коју уметница сама режира, поставља у простор и реализује. Николина Басара Вучуровић управо на овај начин повезује своје иницијално бављење уметношћу – фотографију и сликарство.

У процесу настајања дела Николина Басара Вучуровић користила је утиске из романа „Алиса из земље Чуда“, као и личне доживљаје и размишљања. Такође су на њу утицали и сликари као што су Петар Добровић, Миодраг Дадо Ђурић, Војо Станић, чији се утицај огледа у одабиру теме – сликање породице или надреалним призорима, личним сновиђењима. У својој интерпретацији Николина Басара Вучуровић оригиналним приступом, сликарском обрадом и атмосфером даје крајње аутентичан и препознатљив печат свом сликарству. У сликама циклуса „Итана са Новог Београда“ Николина Басара Вучуровић успешно је сјединила личне тежње, преиспитивања и амбиције, са сазнајним и практичним радом из области сликарства.

Славица Обрадиновић (КЦ Вршац)