Панчево – ХИП -Петрохемија

ЗАСТОЈ ПРОИЗВОДЊЕ ЗБОГ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИЈА

У фабрици полиетилена ниске густине (ПЕНГ) у петак, 8. марта почиње застој производње, који ће трајати 55 дана, док ће у фабрици Етилен и осталим производним постројењима „ХИП-Петрохемије“ у Панчеву почети у среду, 20. марта, и трајаће 35 дана. Застој производње у Фабрици синтетичког каучука у Елемиру почеће 15. априла.     „Најзначајније активности током ремонта биће усмерене на реализацију инвестиција од којих су кључне реинструментација и аутоматизација управљања радом компресора у фабрици Етилен и ревитализација хиперкомпресора у фабрици ПЕНГ.

Следећа велика инвестиција у 2019. години је повећање обима производње у фабрици полиетилена високе густине (ПЕВГ), која ће бити реализована током лета“ – изјавио је Миша Булајић, извршни директор функције производње и техничке подршке ХИП-Петрохемије  Реализација ових инвестиционих пројеката вредних око 18,3 милиона евра имаће максималан ефекат на укупно пословање компаније. Ово је највећа инвестирана сума у ХИП-Петрохемији у последњих 30 година, а пројекти ће бити финансирани из сопствених средстава компаније.

Поред инвестиционих активности у фабрикама Етилен, ПЕВГ и ПЕНГ током застоја биће реализоване и ремонтне активности на процесној опреми у осталим погонима. Планиране ремонтне активности обезбедиће наставак безбедног и ефикасног рада компаније и обављаће се према претходно утврђеном плану. Напомињемо да су све радне активности током застоја производње у ХИП-Петрохемији у потпуности усклађене са важећим безбедносним процедурама компаније, а све у циљу безбедности и заштите здравља запослених, као и заштите радне и животне средине, каже се у саопштењу из ХИП-Петрохемије.