АПЕЛ СВИМА, ПОСЕБНО... Мирослав Петровић

Пландиште

Интензивна кампања ЈП „Полет“ на заштити животне средине

ВЦ ШОЉА НИЈЕ КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

У наредном периоду морамо активније да радимо наа едукациј и информисању суграђана на тему очувања и заштите животне средине – истакао је Мирослав Петровић, директор ЈП „Полет“

  У општини Пландиште у току је још једна акција у циљу очувања комуналне инфраструктуре, као и на развоју система за пречишћавање отпадних вода, а све у циљу што ефикасније заштите животне средине.

Акцију, под називом „ВЦ шоља није канта за отпатке“ спроводи ЈП „Полет“, чији директор Мирослав Пегровић истиче да је циљ кампање информисање и идукација грађана о свим штетним последицима неодговорног односа према природи, посебно бацањем отпадака у канализациону мрежу.

Ова кампања ће у наредном периоду добити на интензитету с обзиром на пораст активности несавесних грађана који су током претходног периода директно утицали на настанак штете на раду пречистача отпадних вода у Пландишту. Инспекцијским надзором радника ЈП Полет и надлежних инспекција локалне самоуправе, утврђено је да је на преткоморама базена пронађена велика количина отпадног прерађеног уља.

Толика количина штетних остатака прерађеног уља и хидрауличног уља није пронађена у последњих 10 година у базенима, што је за последицу имало престанак рада пумпи за пречишћавање отпадних вода, чиме је нанесена директна штета ЈП Полет Пландиште. Правовременом интервенцијом инспекцијских органа спречен је настанак штете веће вредности, с обзиром да је штетно отпадно уље задржано у преткоморама пречистача, чиме је спречено изливање у главне базене и уништавање активног угља који се користи за пречишћавање отпадних вода.

Штета за рад пречистача, а тиме и за ЈП Полет је немерљива и у наредном периоду морамо активније да радимо на едукацији и информисању суграђана на тему очувања и заштите животне средине“ – истакао је директор Петровић, додајући да се „сви морамо одговорно и савесно понашати како би спречили настанак штете веће вредности на комуналној инфраструктури и пречистачу отпадних вода.

Апелујем на грађане Пландишта да не бацају прерађено уље у канализациону мрежу, јер тиме ризикују покретање одговарајућих поступака за накнаду штете која може настати на пречистачу отпадних вода – упозорава директор Петровић.