ЧУВАТИ ОД ЗАБОРАВА... Гроздана Миленков

Једно питање – више одговора

Гроздана Миленков, в. д. директора Завода за заштиту споменика културе Панчево

ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ И ДАНАС И СУТРА И НЕ САМО У СЕЋАЊУ

 Завод за заштиту споменика културе Панчево обележио је 18. марта свој 31. рођендан од почетка рада као самостална установа која својим активностима на очувању и заштити културних добара „покрива“ оба града и свих шест општина Јужнобанатског управног округа

Поводом 31. рођендана, за директорку Гроздану Миленков имали смо само једно питање: Шта је то што је тренутно актуелно у раду ове значајне културне установе на очувању богате културне баштине јужног Баната?

Ево њеног одговора:

Завод је 18. марта прославио 31 годину самосталне делатности. Програмом рада за ову годину у оквиру истраживачких радова наши стручњаци ће радити на изради Плана заштите и конзервације Улазног објекта у Старо католичко гробље са гробницом породице Вајферт, са циљем проглашења овог значајног комплекса за споменик културе. Трудимо се да на достојанствен начин, а у складу са могућностима, утичемо на очување и популаризацију наслеђа знаменитх породица и личности значајних за локалну културну историју.

Посветили смо ову годину Обележавању јубилеја 170 година од пуштања у рад прве железнице у Јужном Банату и 140 година у Србији. Реч је такође о истраживачком пројекту који подразумева обилазак насеља Јужног Баната и истраживање индустријског и техничког наслеђа из области железнице. Најесен ће бити одржана Трећа конференција о индустријском и техничком наслеђу са фокусом на поменута истраживања.

Када је у питању популаризација непокретног културног наслеђа Панчева, планирана је реализација пројекта „Симболи града- вајарске радионице са израдом сувенира“. Пажњу у циљу едукације Завод за заштиту споменика културе Панчево посветиће ученицима основних и средњих школа, имајући у виду да је свест о значају културне баштине и однос према њој потребно изградити у млађем узрасту. Планиран је и низ радионица под руководством академског вајара, намењене средњошколцима и студентима факултета уметности, као наставак сарадње започете са циљем формирања ГЛИПТОТЕКЕ, архиве гипсаних модела и калупа, који би послужили за неке будуће реконструкције градских фасада.

Археологија, неколико година уназад, доприноси израженој динамици у пословању наше установе. Тако смо већ у првим месецима текуће године отпочели заштитна археолошка истраживања на једном ветропарку, док на терену читавог јужног Баната се могу срести стручне екипе које раде на рекогносцирању терена за потребе различитих инфраструктурних радова и других инвестиција. Сада је већ извесно да ћемо наставити са петом фазом археолошких ископавања и истраживања на подручју остатака ковинске тврђаве.

Наиме, Завод је током 2023. године извеo je радовe- хитне интервенције на обезбеђењу темеља куле ковинске тврђаве и документовања стања локалитета пре и после извођења радова, а према Стручном мишљењу о стању ковинске тврђаве, са предлогом мера санације и обезбеђења њених остатака, који је израдио Грађевински факултет у Београду 2021. године, а финансирало Министарство културе. Након тога, у сарадњи са Туристичком организацијом општине Ковин урађена је 3Д дигитална документација стања локалитета пре и после извођења наведених радова. Санацијом лесних наслага испод темеља кула зауставили смо даљу деградацију леса и омогућили наставак радова на археолошком ископавању.

Завод је у 2023. средствима Министарства културе РС (6.400.000 динара) реализовао пројекат „Хитне интервенције на обезбеђењу објекта дворца Лазаревић у Великом Средишту“, односно извео радове који су били хитни и неопходни како не бисмо дошли у ситуацију да се дворац потпуно сруши док се не пронађе решење за његову целовиту обнову. Радови које смо извели прошле године обухватили су, у унутрашњости објекта, подупирање таваничне конструкције у свим просторијама и уклањање великог броја тавањача које су биле обрушене, затим подупирање кровне конструкције која је изгубила ослонце па је претила опасност од рушења крова, и затварање прозора и врата. Са спољне стране објекта је извршено обезбеђење јужног крила зграде које је било склоно паду, осигурање дела фасадног зида према парку од обрушавања, и обезбеђење угаоних украсних кула.

Завод је, такође средствима Министарста културе (1.200.000), током 2021-2022. године, израдио пројекат истраживачких и конзерваторских радова на обновиовог дворца. На основу ове документације која садржи предлог конзерваторских радовамогуће је у потпуности обновити фасаду у њеном пуном сјају. У склопу овог пројектаизрађена је и експертиза конструктивног стања дворца на основу које смо припремилидокументацију за радове који су изведени прошле године.

У овој години планирамо радове на превентивној заштити кровног покривача и израду пројекта конструктивне санације, односно целовите обнове дворца по фазама. О будућој намени дворца можемо конкретније да говоримо када будемо имали и конкретног инвеститора, али ће намена свакако бити примерена споменику културе и традицији виноградарског краја у којем се дворац налази.

Дворац Бисинген-Нипенбург у Влајковцу, такође споменик културе од великог значаја, захваљујући Министарству културе РС је, попут дворца Лазаревић, уведен је у поступак ревитализације који пре свега захтева израду пројеката обнове. У 2022. години (укупна вредност 3.168.000) израђен је пројекат истраживачких и конзерваторских радова и стручно мишљење о стању конструкције, урађено је геодетско и фотограметријско снимање, као и за дворац Лазаревић, детаљно техничко снимање постојећег стања, ласерско 3д снимање свих детаља на фасади и предлог за конзерваторске радове, односно документација на основу које се може у потпуности обновити фасада, чак и ако дође до већих оштећења. У 2023. години је, такође средствима Министарства културе РС (1.400.000) урађена је пројектнотехничка документација за конструктивну санацију. На овом дворцу нисмо изводили радове до сада, оштећења су велика и превентивна заштита би у овом случају заправо била реализација прве фазе конструктивне санације која подразумева уклањање постојећег крова и израду горње међуспратне конструкције.

С обзиром да смо поднели пријаве на конкурс којим се финансирају пројекти у области културног наслеђа за 2024. годину, очекујемо позитиван одговор и наставак радова на обнови ових бисера архитектуре од изузетног значаја за културно-историјско наслеђе нашег региона који се реализују у оквиру пројекта Дворци Србије, подржаног од стране ресорног министарства.

(Старт 013)