ТИМСКИ РАД... Ендре Сабо

Интервју

Ендре Сабо, председник Скупштине општине Пландиште

НАША  СНАГА ЈЕ У ЈЕДИНСТВУ И ТИМСКОМ РАДУ

• Од 23 одборника СО Пландиште, само један од њих је у опозицији

Основне и мастер студије завршио је на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину и стекао звање мастер инжењера менаџмента. Пет година је радио у ФАМ „Сечањ“ на пословима организације пословања. После локалних избора 2012. године постаје заменик председника Општине Пландиште, да би након избора 2016. године био изабран за председника Скупштине општине. Сем што је председник Скупштине општине, Ендре Сабо (39) је и председник ОО СНС Велика Греда и потпредседник је ОО СНС Пландиште.

    • Каква је страначка структура Скупштине општине Пландиште?

– Скупштина општине Пландиште има 23 одборника и постоје две одборничке групе. Најбројнија одборничка група је „Александар Вучић – Србија побеђује“, у чијем саставу имамо 15 одборника Српске напредне странке, једног одборника из СВМ-а, који је такође био на листи Српске напредне странке, једног одборника испред СНП-а и три одборника из редова ГГ-а. Друга одборничка група „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)“ има два одборника. Од 23 одборника само један одборник је у опозицији.

     • Које су то најзначајније одлуке које је СО Пландиште донела у овом сазиву?

БЕЗ ОПОЗИЦИЈЕ… Седница Скупштине Општине Пландиште

– Скупштина општине Пландиште је донела бројне одлуке, а као о значајније истакао бих: одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. и 2018. годину,   Oдлуку о преузимању оснивачких права од државе над ЈП „Полет“ Пландиште, Одлука о организацији Општинске управе општине Пландиште, Oдлуку о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите општине Пландиште за период 2019-2023. година, Oдлуку о усвајању Плана јавног здравља у општине Пландиште за период 2018 – 2025. годину, Oдлуку о усвајању Локалног плана управљања отпадом општине Пландиште за период од 2017 – 2027. годину, Oдлуку о усвајању Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште за период од 2017. до 2021. године, Oдлуку о социјалној заштити општине Пландиште, Oдлуку о давању сагласности и усвајање Пројекта јавног приватног партнерства – замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у насељеним местима општине Пландиште, годишњи програми заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пландиште за 2017. и 2018. годину итд.

    • А које значајније одлуке треба донети у наредном периоду?

– У наредном периоду треба донети одлуку о буџету општине Пландиште за 2019. годину, статут општине Пландиште, пословник о раду СО Пландиште, одлуку о месним заједницама, одноно, расписати и спровести изборе за савете месних заједница.

     • Шта је то чиме сте најзадовољнији као први човек локалног парламента?

– Већ сам напоменуо да одборничку већину у СО Пландиште чини 22 од 23 одборника, иако је на почетку мандата било свега 14 одборника који су чинили скупштинску већину, убрзо су и остали одборници увидели вољу и искрену жељу у руководству ове општине да ову средину учини бољом за живот свих њених грађана.  Управо то јединство и тимски рад представљају моје највеће задовољство.

С. Батало

Пројекат “Пландиште јуче и данас – оно што остаје”  суфинансиран је из буџета Општине Пландиште.