Панчево

Додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева поводом Одлуке Скупштине АП Војводине о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете позива све породице са територије града Панчева у којој је мајка незапослена, а која је почев од 01. јула 2018. године родила треће или четврто дете да:

–  поднесу захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете у Градском услужном центру града Панчева, сходно наведеној одлуци да о овом праву у првом степену решава општинска, односно градска управа у којој је пребивалиште подносиоца захтева.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру у канцеларији 21.

Све додатне информације у вези са остваривањем овог права могу се добити на телефон: 308-802, а лице задужено за контакт је Жељка Недић, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева.