ДОБРО ДОШЛИ У КОВИН... Дивна Кирилов

Ковин

Дивна Кирилов, директорка Туристичке организације општине Ковин

СТАРИ ГРАД, ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА, РУРАЛНИ ТУРИЗАМ…

• Два специјална резервата природе и водни ресурси којима општина Ковин располаже, стављају ову општину у ред посебно интересантних туристичких дестинација
• Природна богатства и рурални амбијент као мирне оазе за све популарнији сеоски туризам

Приликом посете Ковину, свратили смо и у Туристичку организацију општине, са само једним питањем за  Дивну Кирилов, директорку ове установе. Шта је то што би нам посебно препоручила да чешће свраћамо у овај јужнобанатски градић и шта је то интересантно што бисмо могли видети?

  • Општина Ковин се простире на крајњем југу Баната, у југоисточном делу Војводине. Територија општине захвата 725 км2 на којој живи преко 33 хиљаде становника и  представља мултиетничку средину, у којој живе и раде припадници 20 националних мањина који негују традицију, културу и обичаје свога народа.

Као значајне туристичке вредности, поменула бих неколико интересантних локација.

Првенствено, реку Дунав са Пристаном на Дунавцу. Зна се да је Дунав друга по величини европска река која кроз општину Ковин пролази дужином од 46 км при том правећи прелепа речна острва, рукавце и аде које су занимљиве љубитељима спортског риболова и еко туризма, а Дунавац је у дужини од 1800 м природни заклон и зимовник за чамце и мања наутичка пловила, капацитета 100 везова.

Поменула бих да се дуж дунавског насипа, у дужини од 46 км, простире бициклистичка рута Еуро Вело 6, која повезује Атлантик и Црно море.

„Стари град“ је културно- историјски комплекс где се налази јединствена макета тока Дунава у Србији и свету. Изливена је од бетона, дуга 146 м и верно приказује ток реке, меандре, рукавце, дубину, ширину и места кроз која Дунав пролази, од Кладова до Сланкамена. Пројектована је 1964. године, пре изградње ХЕ „Ђердап“ и циљ је био приказати како ће подизање бране утицати на ток реке и њено приобаље. Макета је комплетно  реконструисана и водом која ће ускоро потећи коритом реке, представљаће нову атракцију.

Сада се на локацији „Старог града“ налази хотел „Пламен Град“, тотално реновиран са новим и изузетно модерно опремљеним смештајним капацитетима.

На 12 км удаљености од Ковина налазе се специјални резервати природе „Делиблатска пешчара „ и „Краљевац“ .

КОВИН – Градски парк у време „Михољског лета“

Делиблатска пешчара се простире на 35.000 хектара и јединствен је природни феномен у Европи по пешчаном земљишту, динском рељефу и специфичним еколошким условима који су створили шумо-степска станишта  изузетно ретке флоре и фауне. Целокупан простор Пешчаре прекривен је  разноврсном вегетацијом и мозаично компонованим еко-системима. У богатој флори присутан је велики број ретких и ендемичних степских и пешчаних врста као лековитих и ароматичних биљака (162 врсте самониклог лековитог биља). Због начина постанка и специфичног динског рељефа, ретких биљних врста, очуваних и сложених екосистема, Пешчара је скоро у целини заштићена као резерват природе. Разнолика шумска вегетација Делиблатске пешчаре и алувијалне равни Дунава, барска вегетација, доста повољни климатски услови и друго, обезбеђују повољне услове за егзистенцију бројних врста ловне длакаве и пернате дивљачи: јелен, срна, дивља свиња, зец, вук, лисица, куна златица и белица, фазан, пољска јаребица, дивљи голуб, грлица, гугутка, препелица, разне врсте дивљих патки, гуска, чапља, шљука и др. Јелени у Делиблатској пешчари су изузетно вредни и квалитетни и представљају капиталне примерке. У Пешчари поред тога има и најмање четири врсте орлова (крсташ, кликташ, змијар и мишар).

СРП „Краљевац“ се делом наслања на југозападну границу Делиблатске пешчаре и нуди идеалне услове за одмор и уживање у прелепој природи. Између осталог интересантна је вожња чамцима кроз лавиринт сталних и плутајућих тресетних острва, спортски риболов (уз посебну дозволу), фото сафари, посматрање птица, организоване пешачке туре, као и камповање уз саму обалу језера.

У ковинској општини се негују природна богатства и рурални амбијент као мирне оазе за све популарнији сеоски туризам, где се истиче село Скореновац претежно насељено становништвом мађарске националности. Туризам у руралним пределима постаје све популарнији и у насељима Делиблато, Шумарак и Дубовац.

Посебни облици руралног туризма заснивају се на активном одмору у руралним подручјима – лов у јужном Банату у типичним равничарским ловиштима, риболов на реци Дунав, СРП „Краљевац“, језерима Провала и Шљункара и Дунавцу. У овим водама егзистирају бројне врсте риба као што су: шаран, штука, сом, смуђ, деверика, караш, клен, кечига, бодорка, лињак, толстолобик и друге.

Еко-туризам је уско везан и преплиће се са руралним и представља најбољи начин за промовисање туристичких атракција, попут пешачких тура, брања и сакупљања лековитог и ароматичног биља, фото сафарија, посматрања птица – напомиње Дивна Кирилов.

СиБ

Пројекат „Ковин јуче и данас – оно што остаје“ суфинансира Општина Ковин.

Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.