Букурешт

Делегација Привредне коморе Војводине у посети Привредној комори Румуније

ДАЉЕ ПОВЕЗИВАЊЕ ЛУКА НОВИ САД И КОНСТАНЦА

• За првих девет месеци текуће године, удвостручена је укупна количина робе превезене између Луке Констанца и Републике Србије

Делегација Привредне коморе Војводине (ПКВ), на челу са председником ПКВ Бошком Вучуревићем, посетила је у среду, 16. октобра 2019. године, Привредну комору Румуније у Букурешту. Делегацију ПКВ примили су Михаи Дарабан, председник Привредне коморе Румуније, Едуард Цостин, директор Међународног сектора Привредне коморе Румуније и Стефан Волнеа, руководилац Одељења међународне сарадње Привредне коморе Румуније.

Том приликом, делегација ПКВ презентовала је економске и инвестиционе потенцијале АП Војводине и представила секторе војвођанске привреде са највише могућности раста привредне сарадње две земље и њених региона. „Током осам месеци 2019. године, извоз Војводине у Румунију је остварен у вредности од 376,5 милиона eвра, а увоз у вредности од 176,8 милиона евра“, рекао је Вучуревић и додао да је извозни сектор са највећим учешћем Прерађивачка индустрија док је на другом месту сектор Пољопривреда, шумарство и рибарство. Када је увоз у питању, такође сектор Прерађивачка индустрија има највеће учешће.

Председник Вучуревић истакао је и изврсну сарадњу ПКВ са регионалним коморама у Румунији са којима ПКВ има потписане споразуме о сарадњи – ТИК Бакау, ТИК Бузау, ТИК Бихор, ТИК Темишвара, ТИК Бистрита-Насауд, као и бројне заједничке активности у последњих неколико година. Нарочито је потенцирао значај Луке Констанца за српску, а поготово војвођанску привреду и као један од закључака, истакао даље повезивање Луке Нови Сад и Луке Констанца.

„За првих девет месеци текуће године, удвостручена је укупна количина робе превезене између Луке Констанца и Републике Србије, односно у првих девет месеци 2019. године, промет је прешао износ од 6,3 милиона тона, док је у истом периоду 2018. године, промет износио 3,2 милиона тона. У првих девет месеци 2019. године, превезено је 2.369.525 тона житарица, што је преко 37 одсто у односу на укупан промет“, истакао је Вучуревић.

Председник Дарабан је нагласио значај Дунава за економски развој региона свих подунавских земаља, али и недовољну искоришћеност логистичких потенцијала.

Један од закључака је да, и поред изврсних добросуседских односа две државе и њених региона, и даље постоји велики недостатак у размени квалитетних привредних информација. У том контексту, током састанка су размењени неопходни подаци, као и информације у вези са предстојећим сајамским манифестацијама у Букурешту и Новом Саду.

Председник Привредне коморе Румуније Михаи Дарабан, који је уједно и председник Привредне коморе региона Констанца, упутио је позив делегацији ПКВ да у наредној години посете Констанцу и том приликом потпишу Споразум о сарадњи са ПК Констанца.