Фото: Жељко Шепић

Град Панчево

Саопштење поводом Светског дана планете Земље

ЧУВАЈМО РЕКЕ ОД ПЛАСТИЧНОГ ОТПАДА

Светски дан планете Земље обележава се већ 48 година, сваког 22. априла, у више од 150 земаља широм света са циљем да се светско становништво подсети и опомене на стање планете на којој живимо.

Сваке године је акценат на једном од горућих проблема који незаустављиво уништава екосистем. Овога пута, као један од највећих загађивача препозната је пластика, односно огромне количине пластичне амбалаже и предмета од пластике које човек баца у реке, језера, баре, мора… Поред осталих штетних последица које овакво гомилање пластичног отпада има на екосистем, односно, поред загађивања и наруживања пејзажа, најтрагичније је масовно тровање, повреде и угинућа морских и речних животиња дављењем пластичним кесама, боцама и другим одбаченим пластичним отпадом.

Град Панчево, кроз рад ресора за екологију и заштиту животне средине годинама улаже напоре, како у едукацију грађана, тако и у санирање последица загађивања, посебно када је реч о правилном одлагању пластичног амбалажног отпада. Једна од најважнијих активности је еколошко описмењавање деце и младих, односно стицање корисних еколошких навика, кроз различите акције, као што је, на пример, “Сакупи и уштеди, видећеш да вреди”. Захваљујући овој активности коју заједнички спроводе Градска управа града Панчева – Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП „Хигијена“ и ЈКП „Зеленило“, ученици свих основних и средњих школа у Панчеву и околних насељених места прикупљају амбалажни отпад и одлажу га у наменске контејнере. Школу која сакупи највише отпада, Град Панчево, на крају сваког циклуса, односно на крају сваке школске године, а поводом Светског дана животне средине, већ четири године награђује једнодневном екскурзијом.

Ове године, Секретаријат за заштиту животне средине је расписао ликовни конкурс на тему “Шума чиста – блиста”, у којем учествују сви основци, а аутори најлепших цртежа ићи ће на једнодневну екскурзију на Чардак где ће се, поред осталог, одржати предавање о начинима одлагања пластичног отпада и чувања природе и водотокова чистим.

Локална самоуправа Панчева овом проблему посебан значај придаје и кроз суфинансирање пројеката и пројеката-манифестација удружења грађана, а на основу конкурса из области екологије.  Тако су у протеклом периоду финансијски подржани пројекти удружења грађана чија је реализација, поред осталог, подразумевала и чишћење Тамиша и Поњавице од пластичног отпада.

Такође, Град Панчево ће, кроз активности Секретаријата за привреду и економски развој и Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчево и ове године, дванаести пут заредом обележити Дан Дунава и девету годину заредом организовати Еко регату Тамиш, а једна од главних активности је управо чишћење приобаља река од нагомиланог пластичног отпада.

Поред свега наведеног, а поводом Светског дана планете Земље, ЈКП „Зеленило“ ће, у сарадњи са Градском управом града Панчева, организовати занимљиво дешавање на омољичком тргу, испред тамошње Основне школе, а уз црвенолисну букву. За децу ће бити организовано предавање о црвенолисној букви, о њеној старости и њеним посебностима, а сви ученици трећег разреда ове школе, за које је и организована едукација, на поклон ће добити бојанке и мајице са мотивом овог заштићеног дрвета које краси центар Омољице.

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево