РУТИНСКИ... са 20. седнице Скупштине општине Опово

Опово

Одржана 20. седница Скупштине општине

БУЏЕТ ПО ПЛАНУ У ПРВИХ ПОЛА ГОДИНЕ

• У Општинској управи и установама чији је основач Општина – 85 је максималан број запослених

На 20. седници Скупштине општине Опово одборници су разматрали 16 тачака дневног реда.

Најпре је, након што га је образложио Славко Манчев, руководилац Одељења за привреду и финансије, усвојен Извештај о извршењеу буџета за првих шест месеци ове године. Сам извештај имао је више подтачака, почев од остварених прихода и расхода и распореда и прихода и расхода у том периду, па до извештаја о програмском делу буџета, задужењу и раздужењу, као и о коришћењу средстава из текуће резерве и гранцијама датим у истом том периоду, од 1. јануара 2018. до 30. јуна 2018. године.

    Одборници су потом усвојили и Одлуку о одређивању надлежног органа за давање сагласности на давање државног земљишта у закуп без накнаде, што значи формирање одговарајуће комисије од стране Скупштине општине Опово.

    Потом је донета и Одлука о измени и допуни Одлуке о броју запослених на неодређено време у органима локалне самоуправе, којом се утврђује максималн број од 85 запослених у Општинској управи и установама чији је оснивач СО Опово (ОНБ Опово, Центар за социјални рад, Дом здравља, ПУ „Бамби“, ЈП „Младост“, Црвени крст и чеири месне заједнице)

Пошто су донели и усвојили још неколико одлука и правилника, одборници, уместо Аните Миланов, која је поднела оставку, за новог члана Надзорног одбора ЈП „Младост“ именовали Сашу Јованова,  а усвојили су и оставку Иване Дивљачки на функцију члана Управног одбора оповачког Дома здравља.

Сем тога, одборници су усвојили и Извештај о пословању ЈП „Младост“ за 2017. годину, а дали су и сагласн ост на Годишњи план рада Предшколске установе „Бамби“ за 2018/2019. годину.

Пројекат „Опово – сва четири насеља са све четири стране општине“ суфинансира Општина Опово

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства