БЕЗ ЗАМЕРКИ РЕВИЗОРА... Предраг Живковић

Интервју

Предраг Живковић, заменик градоначелника Панчева

БУЏЕТ ГРАДА ПАНЧЕВА – ПОЗИТИВАН ПРИМЕР РАДА

• Недавно је Скупштина града Панчева изгласала ребаланс буџета, којим су приходи и примања увећани за 170 милиона динара
• Највише новца из ребаланса  намењено је уклањању дивљих депонија са пољопривредног земљишту у граду
• Град успева да измирује све своје обавезе иако су трансфери са других нивоа умањени, а понеки приходи и укинути

О буџету Града Панчева, недавно изгласаном ребалансу и изменама на странама прихода и расхода питали смо заменика градоначелника Панчева Предрага Живковића, задуженог за финансије.

    • Скупштина града Панчева је на последњој седници изгласала други ребаланс буџета за ову годину. Шта је то најзначајније што је овај ребаланс донео? Можемо ли очекивати још неки ребаланс до краја године?

-Последњим ребалансом буџета Града увећани су приходи и примања за 170 милиона динара, укључена су средства која су у међувремену добијена од других нивоа власти и извршена је пренамена средстава. Након спроведених корекција буџет града Панчева износи 5.793.938.000 динара. Највише средстава извојено је за уклањање дивљих депонија на пољопривредном земљишту. У току ове године очекујемо за поменути пројекат и помоћ у виду суфинансирања од стране органа АП Војводине. Новоформирана позиција је и израда техничке документације за инвестиције које се тренутно не налазе у плану, али постоји могућност да се крене са реализацијом у току године. Како не бисмо били под притиском да радимо нови ребаланс, обезбедили смо сада новац за ту намену. Важна напомена је и измена одлука о кредитном задужењу за 2016. и 2017. годину, чиме је извршена пренамена након остварених уштеда код инвестиција са окончаном ситуацијом, тако да су преостала средства послужила за нове инвестиције.

    • Новим ребалансом буџета и нека градска јавно-комунална предузећа су добила одређена средства. Како сте задовољни начином на који ова предузећа користе буџетска средства? Има ли ту могућности за побољшања?

-Последњих пар година интензивно се ради на побољшању перформанси јавно-комуналних предузећа чији је Град оснивач. 2013 године град Панчево годишње је издвајао око 800 милиона динара за њихово функционисање. Последњим ребалансом укупна издвајања за предузећа износила су око 500 милиона. Постепено се смањивао износ иако је квалитет услуга које пружају на већем нивоу. За разлику од претходних година, није било потребе да се интервенише како би ЈКП-ови наставили несметано да функционишу. И поред тога, одлучили смо да обезбедимо додатних 12 милиона  за АТП, девет за ЈКП „Зеленило“ и седам за ЈКП „Младост“.

    • Како сте задовољни наплатом прихода у којима Градска управа има значајну улогу, попут пореза на доходак и пореза на имовину? Каква је наплата у тој области у односу на планове и у односу на претходне године?

-Два најиздашнија пореска прихода јесу порез на зараде и порез на имовину. Порез на зараде учествује са око 35% у укупним приходима. Реална процена је да се оствари око 1.8 милијарди на годишњем нивоу. За сада се остварује по плану и последњим ребалансом је коригован на више. Порез на имовину је други најважнији приход Града са преко 600 милиона очекиваног остварења. Очекујемо остварење боље него претходних година. Еко такса доприноси градском буџету са око 400 милиона годишње. Поред поменутих врста прихода, не треба занемарити ни порез на приход од самосталних делатности, градске административне таксе, порез на пренос апсолутних права и локалне комуналне таксе.

    • Недавно је почела реализација пројекта “Зелених острва” који је подржала компанија НИС. Како оцењујете сарадњу са НИС-ом и колико њихова подршка кроз овакве пројекте значи граду Панчеву?

-НИС је компанија која показује висок степен друштвене одговорности у заједници у којој послује. Десет година уназад спроводи се програм “Заједници заједно“ путем којег се сваке године финансирају различити пројекти из области друштвене делатности у износу од 15 милиона динара. Ове године обезбеђена су средства и за пројекат зелених острва која су постављена на 20 локација у нашем Граду. Циљ пројекта је да се поред бриге о животној средини развије и свест код наших суграђана у процесу третмана отпада.

• Како бисте оценили овогодишњи буџет Града Панчева и какав је он у односу на буџете Панчева претходних година? Пре извесног времена усвојен је и завршни рачун буџета за 2017. годину, шта је оно најзначајније на шта овај документ указује?

-Дужи низ година радим на изради буџета. Да процес није комплексан, рутински бисмо га завршавали. Сваке године Министарство финансија ради на новинама у програмском буџетирању па, самим тим, локалне самоуправе морају да се адаптирају. Као Град, успели смо да наставимо да финансирамо све програме и обавезе иако су нам трансфери са других нивоа умањени, а поједине врсте прихода и укинуте. Уосталом, завршни рачун буџета за 2017. годину најбоље говори о побољшањима. Први пут, све одлуке које смо доносили у току прошле године прошле су без замерки и коментара са резервом од стране независног ревизора. То је доказ да се радило у потпуности у складу за референтним законима и упутством за израду буџета. По истом принципу радимо и сада, тако да се надам да ћемо и у 2018. години бити позитиван пример међу локалним самоуправама када се ради о буџету.

И. Владан

 

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао

Град Панчево