ВОЂА ИУГРАНЕ ЕКИПЕ... Милица Марјановић

Разговор с поводом

Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију Града Панчева

БИЋЕ ЗАДОВОЉНИХ, АЛИ И ОНИХ ДРУГИХ

• До краја новембра биће донете одлуке на основу којих ће се утврђивати пореза на имовину за 2018. годину • Порези за станове и куће биће мало већи следеће године • У Секретаријату су углавном задовољни наплатом пореза  такса и накнади за ову годину  

ЛОКАЛНА пореска администрација Града Панчева ових дана је завршила предлоге одлука на основу којих ће за следећу, 2018. годину бити утврђена висина пореза на  имовину физичких лица (  обвезници који не воде пословне књиге) и правних лица који имовину у својим пословним књигама не воде по фер-тржишној вредности. Предлози одлуке о просечној цени квадратног метра непокретности за обвезнике који не воде пословне књиге у најопремљнијој, екстра зони на основу којих је у 2017. години обрачунат порез на имовину и коефицијентима за зоне, као и одлука о просечним ценама непокретности по зонама у периоду 01.01.-30.09.2017. године су израчунате и у току је јавна расправа, како закон налаже, и њих ће Скупштина града усвојити на време, до краја новембра, каже за Старт 013 секретар Секретаријата за пореску администрацију Милица Марјановић. Она подсећа да се висина пореза на имовину разрезује на основу просечне цене квадрата у свакој од зона, којих у Панчеву има пет, и то на основу најмање три купопродајна уговора оверена код јавног бележника. Ако у некој зони није било промета, тада се просечна цена обрачунава на основу просечне цена  зона  на које се наслања а ако ни у зонама на које се конкретна зона наслања није било промета за ту врсту непокретности, тада се на основу просечне цене метра квадратног у екстра зони  на основу којих је у 2017. години обрачунат порез на имовину и коефицијента за конкретну зону израчунава вредност метра квадратног за ту врсту непокретности.

ЗАПЛЕНА ГОТОВИНЕ

Као нову меру које ће локална пореска администрација у будућности чешће користити јесте заплена готовине. Како нам је рекла Милица Марјановић, то је мера коју закон дозвољава а биће коришћена кад сви други начини наплате дуговања не дају резултате: дужник нема имовину, рачун у блокади, нема пријављена примања па заплена готовине остаје једини начин решавања дуговања. Како нам је рекла, овакав вид наплате је већ коришћен код дужника који на све начине покушавају да избегну своје обавезе.

    – Када се у питању станови, цена квадрата у првој зони увећана је 1,10 посто, у другој 4,49 и трећој 7,18 посто, али порез за следећу годину неће бити толико увећан пошто ће се умањити и за 0,80 посто на основу старости објекта. Највећи раст имамо у четвртој зони, где је цена квадрата увећана 42,75 посто, али где имамо само 95 опорезованих објеката. И у петој зони која обухвата насељена места цена квадрата је пала за око 40 посто пошто је индекс 69,90 и ту имамо 729 опорезована објекта – објашњава секретарка Марјановић и даље каже да, што се тиче кућа за становање, цена се није променила у првој зони тако да ће порез за следећу годину бити умањен за амортизацију, док је увећање цена квадрата у осталим зонама минимално, од 1,65 посто у другој, 1,29 у трећој, 10,64 у четвртој зони где исто постоји мали број објеката и 1,60 посто у петој зони. Она додаје да ће порез на пословне зграде и друге објекте који служе за обављање делатности бити увећан следеће године, пошто је дошло и до увећања цене ових некретнина: у првој зони за 20,25, у другој 9,27, трећој 24,60 посто, док су цене у четвртој и петој зони порасле за 2,23 посто. Власници гаража ће следеће године добити решење за порез са умањеним износом пошто је и цена ових објеката пала за два до 14 посто, зависно од зоне где се објекат налази.

– Што се тиче пољопривредног земљишта, у првој другој и трећој зони ту није било промета од кад ми као служба постојимо и од када се порез обрачунава на овај начин, већ користимо последњи податак добијен од републичке пореске управе, цену од 3500 динара за прву зону, тако да нема никаквих промена у односу на претходне године. Једино у четвртој зони имамо благи раст где нам је индекс 100,28 као и у петој зони коју чине насељена места где је индекс 103,08 што ће довести до благог повећања пореза, тако да ће ту пољопривредници бити незадовољни, посебно због суше ове године – објашњава наша саговорница и даље каже да је и са ценом грађевинског земљишта слична ситуација, користи се такође цена добијена од републичке пореске управе од 3500 динара за прву-екстра зону, али да има промена: у другој зони цене су порасле за 25 посто, у трећој и четвртој око осам посто док у петој тај раст износи 30,10 посто. И по питању шумског земљишта цене су израчунате на основу цене добијене од републичке пореске управе када су такве парцеле постојале док данас ни у првој ни у другој зони нема пољопривредног или шумског земљишта, напомиње секретарка Марјановић. Једино у петој зони данас постоји неколико парцела шумског земљишта, додаје наша саговорница.

– Ми смо задовољни наплатом пореза на имовину физичких лица ове године који је на 78,20 процената што је више од онога што смо буџетом пројектовали. Имали смо већ један ребаланс буџета, а очекујемо још један до краја године – каже нам Милица Марјановић и објашњава да се ребалансом буџета увећава наплатни задатак, али само када за то има могућности, када се порез разреже па се добије права слика као што је то ове године. Како она каже, порез је увећан за 12,9 милиона динара.

ПИН БРОЈ

  Како каже Милица Марјановић, од 2011. године Панчевци, порески обвезници овог секретаријата имају могућност да се о стању својих пореских обавеза обавештавају путем интернета односно на сајту ове службе. Потребно је да на овом порталу поднесу захтев и да, након тога, лично дођу у Секретаријат где ће добити свој пин број који ће им омогућити да у сваком тренутку могу проверити стање своје картице, односно да ли и колико евентуално дугују на име пореза на имовину.

    – Најмање ће бити наплаћено од правних лица иако је ту проценат наплате такође висок 79,26 посто,  где имамо фирми које су биле у реструктурирању а сад  у стечају са унапред припремљеним планом реструктурирања  ( са дугом који је било немогуће наплатити  ) од којих ће неке бити продате, или од стратешког значаја за Србоју што је то случај са Петрохемијом,  где је правоснажно решење о унапред припремљеном плану реструктурирања где ће део дуга бити конвертован а део отписан тако да исту нећемо водити као дужника. И код наплате еко накнаде очекујемо већу наплату и увећање од око 12 милиона динара до краја године. Када се ради о комуналним таксама, проценат наплате је 90,98 посто, а једино нисмо задовољни наплатом накнаде за коришћење грађевинског земљишта где ћемо наплатити око 5,8 од 70 милиона динара – каже наша саговорница и објашњава да је то накнада коју је некада администрирала Дирекција од које је тај посао и преузет, као и да је то накнада која се више не наплаћује већ су то само дуговања из претходних година, a где постоји и већи број нерешених приговора на донета решења. А када је реч о накнадама, секретарка каже да се очекује доношење новог закона о накнадама, као и измене закона о пореском поступку. Панчевце би највише требале да занимају промене по питању накнада пошто Град има значајне приходе од накнаде за заштиту животне средине коју плаћају предузећа која својим пословањем загађују околину. Оно што је највероватније је да ће се новим прописима укинути еко накнада од три динара по квадрату станова, кућа и пословног простора и 50 пара за земљиште: – Ми у Панчеву, од када је донет овај закон нисмо наплаћивали ову таксу од грађана јер је локална власт била мишљења да Панчевци не треба да плаћају овакву накнаду, али по другим градовима у Србији она се наплаћује. Ми само од правних лица на име ове накнаде приходујемо око 40 милиона динара, али се слажемо да је то такса коју треба укинути иако ће буџет града бити мањи за ту суму јер се за исте површине већ плаћа порез на имовину.

Овакави обимни послови којима се секретаријат бави би свакако ефикасније били завршени када би ова служба имала више запослених, сматра секретарка Марјановић. Како она каже, ова служба није никога примила у радни однос иако је двоје запослених од формирања отишло у пензију, а тренутно је један радник нераспоређен и без којег ће мо  остати у новембру што представља не мали проблем.

– Не верујем да ћемо добити сагласност за попуну ових места, али ћемо добити људе из Дирекције који су се тамо бавили администрирањем накнаде за грађевинско земљиште. пословима. Све послове завршавамо зато што смо добра, уиграна екипа а и сам посао нас тера на рад тако да ретко користимо и наше паузе. Оно што је сигурно је то да одељење наплате треба ојачати пошто би од тога Град могао имати само користи – тврди наша саговорница и објашњава да је то  специфичан посао који захтева одлично познавање закона и других прописа као и да је пуно времена потребно да  некога оспособите да се њиме бави. – Када је секретаријат формиран имали смо 30 хиљада опорезованих објеката, а сада их имамо дупло више, а повећана је и квадратура тих објеката. Једино је нас у секретаријату све мање – закључује Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију Града Панчева.

В. Илић