Јасмина Вујовић, директорка Завода, на презентацији пројекта „Живот у Банатској војној граници – на територији Јужног Баната“

За Старт 013 пише…

Слободанка Перовић, историчар, Завод за заштиту споменика културе у Панчеву

БАНАТСКА ВОЈНА ГРАНИЦА… ПЕСАК, ВЕТАР, ЧОВЕК…

• Промоција пројекта Живот у Банатској војној граници – на територији Јужног Баната“ и  изложба Делиблатска пешчара 1818 – 2018. ПЕСАК – ВЕТАР – ЧОВЕК“

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву наставио је у својој јубиларној години, 25 година од оснивања, да упознаје ширу јавност са делокругом свог рада.  Овог пута, то је била промоција пројекта Живот у Банатској војној граници – на територији Јужног Баната и отварање изложбе „Делиблатска пешчара 1818 – 2018. ПЕСАК – ВЕТАРЧОВЕК, који су одржани 14. децембра 2018. године у Малој сали и холу Градске управе у Панчеву.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и верске заједнице и Завод за заштиту споменика културе у Панчеву потписали су 9. октобра 2018. године уговор о финансирању пројекта Живот у Банатској војној граници – на територији Јужног Баната“.

    Пројектом се реализује  интердисциплинарно истраживање живота становника у Банатској војној граници на територији данашњег Јужног Баната.

Пројекат има за циљ да истражи јавни и приватни живот у Јужном Банату за време Војне границе, и презентује јавности резултате истраживања путем конференција, изложби и публиковања монографије „Живот у Банатској војној граници 1764-1872.“

За седам година, од 2018. до 2024. године, колико је предвиђено да пројекат траје, обрадиће се следећи аспекти живота у Банатској војној граници:

  1. година – Формирање и уређење простора на територији Јужног Баната за потребе Банатске војне границе. Мапирање. Са Посебним освртом на Делиблатску пешчару, јер се 2018. године навршава 200   година од почетка пошумљавања Делиблатске пешчаре. Организовање изложбе поводом јубилеја Пешчаре и промоција пројекта.
  1. година – Настанак и уређење насеља, као и мапирање насеља која су временом нестала, градитељско наслеђе.
  2. година – Истраживање војних објеката, привредних и пољопривредних.
  3. година – Живот у градовима и селима у Банатској војној граници на територији Јужног Баната.
  4. година – Стручни скуп – конференција: „150 година од укидања Банатске војне границе“. Презентовање резултата истраживања из предходне четири фазе истраживања.
  5. година – Утицај Банатске војне границе на даљи живот у Јужном Банату након њеног укидања.
  6. година – Обележавање 260 година од оснивања Банатске војне границе, организовање изложбе „Живот у Банатској војној граници 1764-1872.“ и издавање монографије.

За време трајања пројекта предвиђено је да се изради електронска база података – Регистар објеката из периода Банатске војне границе са територије Јужног Баната.

Сваке године урадиће се предлог одлуке за утврђивање најмање једног објекта за непокретно културно добро. Резултати истраживања биће доступни научној, стручној и широј јавности и допринеће развоју свести о наслеђу Банатске војне границе и њеном утицају на формирање културног идентитета становника Јужног Баната.

Стручни консултанти на пројекту су др Мирјана Ђекић, етнолог, Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин и доцент др Ивана Спасовић, историчар, Архив САНУ.

Немања Ротар, члан ГВ, отвара изложбу „Делиблатска пешчара 1818 – 2018. ПЕСАК – ВЕТАР – ЧОВЕК“

Резултати истраживања прве године презентовани су на промоцији пројекта одржаној у Малој сали Градске управе у Панчеву. У име Завода присутне госте поздравила је Јасмина Вујовић в.д. директор Завода, која је и као члан тима говорила о пројекту и очекиваним резултатима након седам година истраживања на терену Јужног Баната.

Слободанка Перовић, историчар – руководилац пројекта, говорила је о свих седам фаза пројекта, са посебним освртом на три јубилеја, 200 година од почетка пошумљавања Делиблатске пешчаре, и јубилејима везаним за Банатску војну границу.

Јасна Јованов, археолог, члан тима, упознала је присутне са најзначајнијим локалитетима који се налазе на ободу Делиблатске пешчаре, а који су приказани на изложби „Делиблатска пешчара 1818 – 2018. ПЕСАК – ВЕТАР – ЧОВЕК“.

Гроздана Миленков, етнолог антрополог, члан тима, упознала је присутне са једним од циљева пројекта, који подразумева истраживање јавног и приватног живота граничара у Банатској војној граници.

Гостима су се обратили мр Горан Вучетић, испред ЈП Војводинашуме, ШГ „Банат“ Панчево и професор др Млађан Јовановић, са ПМФ у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство, као партнери на пројекту.

Након промоције пројекта, Немања Ротар, члан градског Већа задужен за културу и омладину, отворио је у холу Градске управе изложбу „Делиблатска пешчара 1818 – 2018. ПЕСАК – ВЕТАР – ЧОВЕК“. Изложба је отворена за посетиоце до 31. децембра 2018. године.

(Фото: Дијана Думић)

 

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево