НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ И КУЛТУРНЕ ТРАДИЦИЈЕ... ОШ „Млада поколења“

Ковачица

Ањичка Биреш, директорка ОШ „Млада поколења“ Ковачица

ПОСЕБАН УГЛЕД У МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ СРЕДИНИ

• Школа ради као самостална установа, а настава се одвија двојезично на српском и словачком језику, у две смене и кабинетског је типа
• Отворена школа: развијање сарадње школа-ученик-родитељ-локална средина

Основна школа „Млада поколења“ у Ковачици постала је 2004. године чланица Међународних школа мира, које негују ненасилну културу понашања, а од 2011. је носилац плакете Школа без насиља, чији је главни циљ такође ненасилно решавање конфликата. О томе и о другим значајним аспектима из рада ове школе, разговарамо да директорком Ањичком Биреш, у наставку нашег разговора за октобарски број Старта 013.

ВОЛИМО ТО ШТО РАДИМО... Ањичка Биреш

Априла 2016. године Школа је добила и сертификат партнера „Орацле академије“, непрофитне организације, чији је циљ едукација младих у области компјутерске технологије, чиме је омогућено да ученици школе савладају разне светске признате програме, пошто је ова организација међу најпризнатијим ИТ компанијама у свету.

Школа ради као самостална установа, без подручних јединица, а настава се одвија двојезично, на српском и словачком наставном језику. Школа има и одељење деце са посебним потребама и одељење деце са аутизмом, где се настава реализује на српском наставном језику. У школи је организован и продужени боравак за децу из наше школе. Настава се одвија у две смене и кабинетског је типа. Школу похађа 440 ученика, који су распоређени у 27 разреда.

Када говори о значају који  има за Ковачицу, Ањичка Биреш каже да ОШ „Млада поколења“ има „велики значај за наше место, пошто је главни организатор и носилац научних, културних, спортских догађања, као и многих радних, хуманитарних и осталих акција на нивоу места. Из наше школе су излазиле младе генерације, које би углавном ту остајале, деловале и тиме доприносиле развоји свог места – истиче директорка, напомињући да се „сви запослени, наставници, директор, секретар, књиговођа, психолог, педагог, дефектолози, административни радник, библиотекар, медицинска сестра, спремачице, куварице, ложач, домар, школски полицајац у нашој школи, труде   да школа има посебан  углед у овој мултинационалној средини и  у њој заузме што значајнију улогу.

А, за крај разговора, ево који је и директоркин мото:

„Тајна животног успеха није радити то што волим, већ волети то што радимо“.

 

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ

   Као примарне задатке и циљеве сваке школе, посебно ове, која делује у мултинационалној средини, директорка Биреш истиче:

– Неговање културе и културне традиције

– Школа без зидова- интеграција деце са посебним потребама

– Неговање позитивне климе у школи

– Савремена и квалитетна настава

– Отворена школа: развијање сарадње школа-ученик-родитељ-локална средина.

С. Батало

(Старт 013)