ВАЖНА ЈЕ ЕДУКАЦИЈА... Алиса Шајн, на терену, у сталној акцији помоћи Ромима

Вршац

Активности Мобилног тима за инклузију Рома Града Вршца

НАЈПРЕЧЕ, О ЗНАЧАЈУ ИМУНИЗАЦИЈЕ

• Због ситуације у каковј смо, врло је важно бити на терену, што чешће, изјавила је Алиса Шајн, координаторка за ромска питања Града Вршца

Мобилни тим за инклузију Рома Града Вршца почео је са организацијом пунктова у ромским насељима са промотивним материјалом о значају имунизације, као и превентивним мерама у заштити од COVID-19. То је још једна од предузетих мера из ресора социјалне политике и Мобилног тима за инклузију Рома Града Вршца у циљу унапређења и  социјалне и здравствене заштите осетљивих друштвених група, које се редовним спроводе, са посебним акцентом на информисању ове популације о значају имунизације, подршци и помоћи при пријављивању за вакцинацију  за оне којима је та врста помоћи потребна.
„Град Вршац препознао је потребу и помоћу Мобилног тима за инклузију Рома почео са организацијом пунктова ради помоћи Ромкињама и ромима приликом пријаве за имунизацију. Ми их свакодневно на терену информишемо о самом процесу имунизације, саме пријаве и веома смо задовољни одзивом што указује да су све наше кампање везане за здравље ромске популације које смо вршили међу ромском популацијом од формирања Мобилног тима, дале резултате и развиле свест о потреби вакцинације. Ми ћемо и у наредном периоду докле год то буде било потребно бити присутни на терену, едуковати Роме, помагати им у пријавама за вакцинацију и припремати и делити промотивни материјал о здрављу“ изјавила је Алиса Шајн, координатор за ромска питања Града Вршца.