РУТИНСКИ... одборници СО Вршац на свом 6. заседању

Вршац

Акценти са 6. седнице Скупштине града Вршца

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

• Мирјана Кнежевић остаје на челу Центра за социјални рад

Данас, 25. марта,   у Конгресној дворани Центра „Миленијум“  уз поштовање свих епдемиолошких мера заштите, одржана је 6.  седница Скупштине града Вршца.

На свом шестом окупљању у новом сазиву,  одборници су пред собом имали  29 тачака дневног реда, око којих није вило претеране дискусије. Напротив, све је текло по већ уходаном систему рада.

Одборници су, најпре,  без посебних примедби усвојили извештаје о раду за 2020. годину Градске управе, као и свих јавних предузећа и установа, чији је оснивач Град Вршац.

Затим је  донета  одлука о ангажовању екстерног ревизора завршног рачуна буџета Града Вршца за 2020. годину, а потом је  донет Програм за коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Вршца за 2021. годину.

Није било превише ни тачака који се тичу кадровских питања. Била је само једна, и то без кадровске промене.

Наиме, Мирјана Кнежевић, која је и до сада била на функцији в. д. директора Центра за социјални рад, поново је добила поверење одборника Скупштине општине, тако да и даље остаје на челу те социјалне установе, што значи да је њен досадашњи рад  оцењен успешним.

До краја седнице донет је низ протоколарних одлука и решења која су у надлежности Скупштине града Вршца.