Панчево

Акценти са 5. седнице Скупштине града Панчева

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА БИЋЕ…

• Уместо Јасмине Вујовић, на челу Комисије за планове Јован Станковић

Одборници Скупштине града Панчева одржали су данас своју 5. седницу у овом сазиву. Седници  је председавао председник Тигран Киш, а пред одборницима је било само неколико тачака дневног рада, од којих је  најважнија била– доношење Плана детаљне регулације дела блока 089, дела који обухвата Зелену пијацу, Историјски архив, Дом омладине и супермаркет Макси.

Славе Бојаџијевски, директор ЈП „Урбанизам“ је, образлажући план, истакао да се овим документом ствара правни основ за израду техничке документације за наткривање Зелене пијаце и уређење простора око зграда у њеној близини.

„Тај простор ћемо моћи да уредимо у складу са захтевима човека који живи у 21. веку, да покријемо пијацу, да уредимо зелене површине, а ствара се и могућност, када се за то стекну услови, и за изградњу подземне гараже испод Зелене пијаце“, истакао је Бојаџијевски.

Скупштина града усвојила је и предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју К.О. Долово и Банатско Ново Село. Тим документом ствара се могућност изградње ветропарка са 60 ветротурбина, снаге 300 МW.

Одборници су усвојили и Предлог допуне програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији града Панчева за 2020. годину, којим ће се у закуп дати још 19 парцела.

И на крају седнице и једна кадровска промена, уместо Јасмине Вујовић, на челу Комисије за планове убудуће ће бити Јован Станковић, дипломирани инжењер  саобраћаја.

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево