БЕЗ ПРЕВИШЕ ДИСКУСИЈЕ... са 29. седнице СО Алибунар (Фото: Општински портал)

Алибунар

Акценти са 29. седнице Скупштине општине Алибунар

СТАТУТ, ЗЕМЉИШТЕ, ТАКСЕ, ПЛАТЕ…

• Покренут поступак ликвидације ЈП „Инжењеринг општине Алибунар“ * Оливера Цицовић именована за директора Центра за културу, која је до сада на тој функцији била у в.д. статусу

У уторак, 14. маја, одржана је 29. седница Скупштине општине Алибунар. Седници је председавао Неђељко Коњокрад, председник СО, а пред одборницима су се нашле 34 тачке дневног реда.

Пошто су усвојили нови пословник о раду, одборници су донели и Одлуку о поновној промени Статута општине Алибунара, а у вези његовог усклађивања са Законом о локалној самоуправи, овог пута у делу који се односи на конституисање органа Месне заједнице.

Скупштина општине је потом донела Одлуку о одређивању органа Општине Алибунар надлежних за доношење одлука и аката о спровођењу Закона о пољопривредном земљишту. Тако ће о програму уређења и коришћења пољопривредног земљишта бринути Скупштина општине, председник општине је овлашћен за давање земљишта на коришћење образовним и социјалним установама, док ће Општинско веће бринути о скидању усева.

Одборници су донели и Одлуку о покретању поступка ликвидације ЈП за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“, као и Одлуку о локалним комуналним таксама на територији општине Алибунар.

Донета је и Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Алибунар, а у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних површина.

Скупштина општине је донела и нову Одлуку о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Алибунар., као и одлуку којом се ЈКП „Универзал“ омогућује кредитно задуживање како би се омогућило нормално функционисање овог комуналног пред

БЕЗ В. Д… Оливера Цицовић

узећа.

Одборници су донели и Одлуку о накнадама за коришћење јавних путева у надлежности Општине Алибунар, а која се односи на путеве Владимировац – Девојачки бунар, Иланџа – Јаношик и одвајање пута ка Новом Козјаку, као и све улице у свих десет насељених места. Одлуком се уводе накнаде за ванредни превоз, за постављање рекламних табли, паноа, као и накнада за постављање инфраструкуре у појасу наведених саобраћајница.

Поред више решења о разрешавању и именовању чланова разних комисија и радних тела, одборници су усвојили и  Решење о именовању Оливере Цицовић за директора Центра за културу општине Алибунар, која је и до сада била на тој функцији, али у в.д. статусу.