ЦЕНТАР КОВИНА... амбициозан план развоја у наредних шест година

Ковин

Акценти са 23. седнице Скупштине општине Ковин

ЧУДНО, НИКО НЕЋЕ У МАТИЧАРЕ!

• Усвојен План развоја општине Ковин за период 2022 – 2028. година
• Предраг Ђондовић – нови директор Установе за спорт „Ковин“ , у в. д. статусу
• Уместо девет, убудуће четири матична подручја, а због…

На 23. седници Скупштине општине Ковин, којој је председавао Зоран Брадањи, председник СО, одборници су усвојили План развоја општине Ковин 2022-2028. година, што је свакако једна од најзначајнијих од свих досадашњих одлука, бар што се тиче инфраструктурног, привредног и свеукупног друштвеног развоја ове јужнобанатске општине.

Сем ове одлуке, која је од посебног стратешког значаја за развој општине Ковин у наредних шест година, одборници су усвојили и још неколико, углавном оних које се тичу усклађивања постојећег нормативног стања са новим законским одредбама.

Тако је донета и Одлука о организацији Општинске управе Ковин, којом ће доћи до значајних измена у функционисању службеничког система локалне самоуправе, а што ће уследити након доношења правилника о организацији и систематизацији радних места. Све ово као последица усаглашавања са Законом о изменама и допунама закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, донетим прошле године.

Због недовољног броја матичара и заменика матичара, а ради постизања што квалитетнијег рада ове службе, до нивоа максимално могуће оптимизације, одборници су усвојили и Одлуку о утврђивању матичних подручја на територији општине Ковин, а у складу са Упутством о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига.

Овом одлуком укупан број матичних подручја, са девет, своди се на четири, а то ће убудуће бити: Матично подручје са седиштем у Ковину, коме се, поред Ковина, прикључују и досадашња матична подручја Мраморак, Плочица и Делиблато; Матично подручје Гај, коме се, припајају Дубовац, Шумарак и Мало Баваниште); Матично подручје Баваниште и Матично подручје Скореновац.

Поред неколико, рекли бисмо протоколарних одлука, донета је и она која се тиче права преноса коришћења непокретности у јавној својини Општине Ковин на ЈП „Ковински комуналац“ – а то је зграда комуналних делатности.

И на крају, било је и неколико кадровских одлука.

Тако ће, уместо Предрага Ђондовића, на челу Управног одбора Установе за спорт „Ковин“ убудуће бити Сузана Јарић, док ће Предраг Ђондовић, на месту директора те установе, заменити Дејана Јањевића, и то у в. д. статусу, до завршетка конкурса, а најдуже годину дана.

Поред именовања чланова Локалног савета родитеља општине Ковин, образована је и Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

И за крај, једна одлука хуманитарног карактера, а за пример: На предлог Драгана Шљивовачког, шефа Одборничке групе „Српска напредна странка- Александар Вучић – За нашу децу“, сви одборници су се одрекли дневница, које су им следиле за ово заседање, а за потребе лечења свог колеге Милана Драгића.

(Старт 013)

Пројекат „Општина Ковин данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у оидржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.