ОПШТИНСКА УПРАВА... на реду је усвајање буџета за 2023. годину

Опово

Акценти са 22. седнице Скупштине општине Опово

ВЕЋИ ПРИХОДИ – ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

• Износ од 595.289.139 динара сада је пројектован на нивоу од 622.422.139 динара. Повећање је последица увећања буџетских прихода за 20.038.000 динара, као и увећања осталих извора прихода за 7.095.000 динара – рекао је Милош Марков, председник општине, образлажући трећи овогодишњи ребаланс буџета

Од девет тачака дневног реда, на јучерашњој 22. седници Скупштине општине Опово, којој је председавао Ненад Јосић, председник СО, свакако најзначајнија је она која се тицала трећег ребаланса овогодишњег општинског буџета.

Истичући добре вести, а то је је да је разлог за нови ребаланс ново увећање на приходној страни буџета, Милош Марков, председник општине, је рекао да се Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Опово за 2022. годину врши усклађивање прихода и расхода и издатака, и то на вишем нивоу у односу на други ребаланс.

-Износ од 595.289.139 динара сада је пројектован на нивоу од 622.422.139 динара. Повећање је последица увећања буџетских прихода за 20.038.000 динара, као и увећања осталих извора прихода за 7.095.000 динара.

Повећани су приходи из категорије „порези“ и приходи од имовине, а трансферна средства су усклађена са одобреним наменским трансферима на основу уговора са републичким и покрајинским органима. На расходној страни извршено је преусмеравање и повећање појединих апропријација за које је утврђено да неће бити довољне за покриће очекиваних расхода до краја текуће године: одржавање јавних зелених површина и гробаља, одржавање локалних путева, набавка новогодишњих пакетића, стални трошкови, услуге по уговору, итд. Повећане су и апропријације за буџетске кориснике: Дом здравља Опово (1.300.360 динара), ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово (2.710.000), ПУ „Бамби“ Опово (1.020.000), месне заједнице (2.262.000), Општинска народна библиотека Опово (210.000).

НАЈВЕЋИ ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ… ОШ „Доситеј Обрадовић“ добиће 2.710.000 динара

Осим тога, отворена је и апропријација за новог буџетског корисника ОШ „Зоран Петровић“ Сакуле, преусмеравањем средстава са апропријације ОШ „Доситеј Обрадовић“ у износу од 1.153.000 динара и одобравањем додатних 190.000 динара. Такође, отворене су апропријације за реализацију следећих расхода: санација паркинг простора у Улици Братства јединства у Опову (2.000.000), набавка вертикалне саобраћајне сигнализације (922.000), санација платоа и пешачких стаза у Сакулама (560.000), технички пријем објекта зелене пијаце у Опову (800.000), пројектно техничка документација за капелу у Сефкерину (180.000) и рукометне терене у Баранди и Сефкерину (200.000), набавка таблица за улице и кућне бројеве (130.000).

Поред већ планираних, трансферна средства обезбеђена су и за реализацију пројекта „Круг подршке“ (6.000.000) и за израду ЛАП-а за унапређење положаја Рома у области становања у општини Опово (400.000). Општинска народна библиотека остварила је на конкурсима додатних 700.000 динара за организацију ликовне колоније, креативних радионица и концерта – истакао је Милош Марков.

Осим ове, свакако најважније одлуке, одборници су донели и неколико решења: Решење о формирању Координационог тима за израду Плана развоја општине Опово, на чијем ће челу бити Драган Угринов, заменик председника Скупштине општине, затим, Решење за формирање тематских радних група за израду Плана развоја општине Опово за период 2022 – 2029. годину, а усвојене је неколико одлука и извештаја: Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Опово, Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Опово, Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације, Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе општине Опово за период 2022 – 2025. године, Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите, извештаји о раду ПУ „Бамби“ и директора ПУ „Бамби“, као и једно решење: Решење о изменама и допунама Решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Опово.

Пројекат „Општина Опово данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Опово.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.