ОПРАВДАЛА ПОВЕРЕЊЕ... Тијана Штиглиц, даље без в. д. статуса

Пландиште

Акценти са 21. седнице Скупштине општине Пландиште

ДОБРО ЈЕ, ВЕЋИ ПРИЛИВ – ВЕЋИ БУЏЕТ!

• Због повећаног прилива средстaва буџет увећан за 6.635.000 динара
• У првих шест месеци сугицит у буџету од 52 милиона динара
• Тијана Штиглиц именована за директорку КОЦ-а на период од четири године

На 21. седници Скупштине општине Пландиште, којој је председавао Горан Доневски, председник СО, пред 16 присутних одборника нашло се 14 тачака дневног реда.

Свакако најважнија тачка дневног реда била је прва, она која се тицала буџета Општине, односно његовог трећег ребаланса.

Новом одлуком општински буџет за 2022. годину, због повећаног прилива средстава, увећан је за 6.635.000 динара, тако да сада износи 779.000.000 динара. Повећана средства последица су реализације три пројекта: куповину сеоских кућа за младе брачне парове, куповину компјутерске опреме, каo и санацију дивљих депонија. Средства су добијена од Министарства за бригу о селу, Европске уније и Министарства заштите животне средине.

Након тога разматран је Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период јануар септембар 2022. године.

У овом шестомесечном периоду Општина је остварила суфицит у висини од 52 милиона динара.

Одборници су потом разматрали и Предлог Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Пландиште који се ради због усклађивања планског документа са фактичким стањем на терену и односи се на могућност промене намена површина у осам насељених места.

Након тога разматрали су и предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Пландиште. Добра вест јесте да се ни ове године, као и претходне три нису кориговале цене. Оне остају на нивоу прошлогодишњих.

Што се тиче измене Одлуке о поверавању послова одржавања улица, путева и других јавних површина у зимском периоду, одборници су одлучили да се послови повере ЈП „Полет“ Пландиште.

Одборници су се бавили и кадровским питањима, и то именовањем чланова Управног одбора ПУ „Срећно детињство“, као и именовањем чланова Локалног савета родитеља општине Пландиште, да би на крају, после формалног разрешења у в. д. статусу, за директора Културно-образовне установе „Вук Караџић“, са мандатом од четири године, поново именовали Тијану Штиглиц, овог пута без в. д. испред функције директора.

Пројекат „Општина Пландиште данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Пландиште, а на основу Решења бр. 401-68/2022-II од 29. 4. 2022. године.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.