УПРКОС ОКОЛНОСТИМА... Драгана Митровић образлаже нови буџет

Вршац

Одржана 21. седница Скупштине града Вршца

ДРУГИМ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТ ВЕЋИ ЈЕДАН ОДСТО

На историјску висину износа буџета Града Вршца у претходном периоду посебно је утицала активна политика сарадње са вишим нивоима власти, где је локална самоуправа успела да обезбеди више од 500 милиона динара средстава за суфинансирање пројеката у нашем граду – истакла је градоначелница Драгана Митровић

Одборници Скупштине града Вршца, на својој 21. седници у овом сазиву, усвојили су Одлуку о другом ребалансу буџета Града за 2022. годину.

Разлоге за доношење одлуке о другом ребалансу образложила је Драгана Митровић, градоначелница:

Основни разлог за њено доношење је усклађивање плана прихода и примања и расхода и издатака са стварним стањем, имајући у виду деветомесечно извршење буџета и имајући у виду исказане објективне потребе корисника буџета да у оквиру својих апропријација расхода и издатака изврше мање измене.а Дакле овај предлог ребаланса буџета не доноси нове послове и активности, што се види и по његовом обиму и по начину расподеле средстава, већ само преусмеравање средстава између већ одобрених апропријација или пак мање увећање плана на појединим апропријацијама, условљених растом цена на тржишту. Чињеница да је ово други ребаланс буџета у текућој години, говори у прилог томе да је иницијални буџет био добро планиран.

Другим ребалансом буџета Града Вршца за 2022. годину, укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, по свим изворима финансирања, утврђени су на нивоу од 2.903.000.000 динара, односно на истом нивоу од 2.903.000.000 динара утврђени су укупни расходи и издаци заједно са отплатом ануитета. То је, у односу на Одлуку о првом ребалансу буџета више за 1 одсто (55.000.000 динара). Дакле, приступ планирању обима био је реалан и одговоран. На историјску висину износа буџета Града Вршца у претходном периоду посебно је утицала активна политика сарадње са вишим нивоима власти, где је локална самоуправа успела да обезбеди више од 500 милиона динара средстава за суфинансирање пројеката у нашем граду“ – истакла је градоначелница Митровић, која је потом подсетила и на следеће чињенице:

Руководство Града, заједно са свим одељењима и службама у Градској управи, као и са свим осталим корисницима буџета активно учествује у планирању и спровођењу инвестиција и привлачењу финасијских средстава од других нивоа власти кроз активно учешће у конкурсима. Само за првих шест месеци ове године добијено је на име донација и на име трансфера од виших нивоа власти преко 268 милиона динара. А само за категорију издатака 51-основна средства (где спадају зграде и грађевински објекти и машине и опрема) Ребалансом је планирано 747 милиона динара, што представља преко 25 одсто буџета града Вршца“ – напоменула је Драгана Митровић, подсећајући потом на бројне инвестиције финансиране из актуелног буџета Града.

Закључујући излагање, Драгана Митровић је подсетила и на чињеницу да се „све текуће обавезе наших корисника измирују се редовно у циљу реализације њихових активности и програма рада.

Средства се редовно трансферишу свим школама у граду и на селу. Спроведени су сви конкурси за суфинансирање програма удружења грађана. Исплаћене су материјалне помоћи ученицима и студентима, спроведене су све привредно туристичке и културне манифестације од значаја за град у складу са плановима, а све је то било могуће, захваљујући добро планираном буџету. Мали број градова и општина се може похвалити чињеницом да у исто време, паралелно, спроводи веома вредне и велике пројекте, као што може Град Вршац да се похвали. Посебно ако узмемо у обзир околности на глобалном ниову, које су нас затекле у претходне две године“ – напоменула је градоначелница Драгана Митровић, на крају образложења о другом ребалансу буџета Града.

(Фото: еВршац)