НУЖДА ЗАКОН МЕЊА... ребаланс буџета како би се остварило све што може, а што не може...

Ковин

Акценти са 22. седнице Скупштине општине Ковин

ВЕЋИ ПРИХОДИ, НИЖИ РАСХОДИ, АЛИ И…

• Трећим ребалансом буџет за 2022. годину увећан је за 24.526.911 динара, уз знатно измењену структуру прихода
• Донета је одлука о подизању споменика Тамашу Јунгу испред Римокатоличке цркве „Свети Стефан“ у Скореновцу

Одборници Скупштине општине Ковин, на својој 22. седници, којој је председавао Зоран Брадањи, председник СО, најпре су одали пошту својој преминулој колегиници Милица Станић, да би потом донели и формалну одлуку о престанку мандата.

Пошто је, потом, једногласно усвојен Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар – септембар 2022. године, прешло се на „главну“ тачку дневног реда: трећи ребаланс овогодишњег буџета.

Према, новој одлуци, укупни приходи и примања, уз пренета средства из 2021. године, утврђени су у износу од 1.558.878.000 динара, што је, уз знатно измењену структуру прихода, увећање за 24.526.911 динара у односу на други ребаланс.

Разлог за доношење Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину – наведено је у образложењу, садржан је у у чињеници да је потребно омогућити свим корисницима да реализују планирана средства. Урађена је анализа прилива прихода и примања и извршења расхода и издатака за девет месеци у односу на други ребаланс. Утврђено је да су приходи и примања буџета за десет месеци остварени са 77,24%, као и да се очекује прилив средстава већи од планираног. Такође, расходи су на много нижем нивоу извршења за посматрани период (62%). За неке од планираних пројеката утврђено је да није могуће реализовати их до краја године, те се од ових активности и пројеката одустало, док је за неке пројекте утврђено да радови неће бити завршени до краја године. Контактирани су сви буџетски корисници ради превазилажења потешкоћа при реализацији планираних активности, те је утврђено да је неопходно предложити још један ребаланс буџета у циљу превазилажења проблема и испуњавања планираних активности и пројеката.“

После усвајања ове одлуке одборници су донели и Решење о давању сагласности на трећу измену финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2022. годину, као и Одлуку о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Ковин за 2022. годину.

Скупштина општине је, на иницијативу УГ „Удружење за развој Скореновца“ и после сагласности Министарства културе, као и других органа и организација, донела и Одлуку о подизању споменика римокатиличком бискупу Јунг Тамашу, и то у Скореновцу, испред Римокатоличке цркве „Свети Стефан“. Подизање споменика финансираће једна фондација из Мађарске.

Иначе, Јунг Тамаш је рођен у Скореновцу 10. децембра 1811. године. На стоту годишњицу његовог рођења у Скореновцу је одржана бискупска миса и откривена спомен плоча, као и спомен соба. Тамаш Јунг је у сећању верника Баната остао као неко који се увек клањао деци, болеснима, а у периоду од 1971. до 1988,. године био је на челу апостолске администрације у Банату, са седиштем у Зренанину.

Пројекат „Општина Ковин данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у оидржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.